تبیان، دستیار زندگی
• از آتش زدن لاستیك خوددارى كنید. • فشفشه و موشك را بر روى شاخه درختان، پشت بام، بالكن و داخل پنجره باز منازل پرتاب نكنید. • نفت، بنزین و تینر را روى آتش نریزید. • ظروف تحت فشار مانند كپسول، اسپرى و حشره كش ها را داخل آتش ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراقب باشید


• از آتش زدن لاستیك خوددارى كنید.

• فشفشه و موشك را بر روى شاخه درختان، پشت بام، بالكن و داخل پنجره باز منازل پرتاب نكنید.

• نفت، بنزین و تینر را روى آتش نریزید.

• ظروف تحت فشار مانند كپسول، اسپرى و حشره كش ها را داخل آتش نیندازید.

•اگر مى خواهید نفت در آتش بریزید، پیت را نزدیك شعله ها قرار ندهید.

• با لباس هاى گشاد یا چادر از روى آتش نپرید.

• نارنجك و فشفشه را داخل آتش نیندازید.

• حیاط و پاركینگ براى روشن كردن آتش مناسب نیست.

• یك كپسول اطفاى حریق یا حداقل شلنگ آب در دسترس باشد.

• سعى كنید در شب چهارشنبه سورى كودك خود را با چیز دیگرى سرگرم كنید.

• از روشن كردن سیگارت و ترقه در داخل خانه خوددارى كنید.

• آنچه كه به عنوان ترقه و مواد محترقه و انفجارى مورد استفاده قرار مى گیرد نوعى تركیب است. این مواد به قدرى حساس هستند كه حتى در اثر جابه جایى و حمل و نقل، وارد آمدن ضربه و رسیدن به حرارت اندك، عمل كرده و منفجر مى شوند. گاه نیز بدون رخ دادن این عوامل، فعل و انفعالات شیمیایى، ارتعاش هوا و یا قرارگرفتن در یك فركانس خاص مواد را فعال و منفجر مى كند. پس از انفجار این مواد انرژى زیادى به طور ناگهانى آزاد شده و پرتاب ذرات و انرژى رها شده علاوه بر ایجاد حریق و صداى مهیب، خسارات جانى و مالى به بار مى آورند. در صورت انفجار در محیط بسته، اثر تخریبى این مواد فوق العاده زیاد خواهد بود. براى مثال ۲۵۰ گرم از این مواد مى تواند خانه اى با وسعت ۷۰ متر مربع را كاملاً تخریب و ویران كند و شیشه هاى ساختمان ها را تا شعاع ۲۵۰ مترى بشكند. گاه مشاهده شده كه این مواد بدون دخالت انسان، خود به خود منفجر شده است.

منبع : روزنامه شرق -20/12/83