تبیان، دستیار زندگی
اگر قلبا و واقعا معتقد نباشید که می توانیدبه هدف برسید، از همان اول به کار خود لطمه زده اید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنها خدا حقیقت است
تنها خدا حقیقت است

• اگر قلباً و واقعا معتقد نباشید که می توانیدبه هدف برسید، از همان اول به کار خود لطمه زده اید.

« آنتونی- رابینز»

• هستی همواره در پی جبران نیکی های توست. هرچه به هستی ببخشی، هزاران برابرش را به تو باز می گرداند.

« اوشو»

• تشخیص دادن عیوب خیلی بهتر از دیدن هنرهاست.

« دیل- کارنگی»

• آرزویی را تصور کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه را که فکر می کنید، شاید بتوانید به دست آورید.

« کاترین- پاندر»

• آزادی اندیشه و قلم و زبان، موجب آبادی و عمران مملکت است.

« علی اکبر- دهخدا»

• آنچه دارم، مدیون اراده و تلاش خویشم.

« حسین- رحمت نژاد»

• اندیشه ی شما درختی است ژرف، ریشه کرده در خاک سنّت ها، که با پیروی از گذشته ها شاخ و بال بیشتری می یابد.

« جبران خلیل- جبران»

• من یک انسان هستم و به همین علت، با هیچ خصلت انسانی ناآشنا و بیگانه نیستم.

« ترنس»

• لطف خداوند است که، تخمه های مهر را در کشتزار جان های ما می دهد، نه درخواستی که از او می کنیم.

« جبران خلیل- جبران»

• تنها خدا حقیقیت است و هر چیز دیگر، عاری از حقیقت.

« کاترین- پاندر»

• از نظر جسمانی خود را در حرکتِ نیرومند قرار دهید، آن موقع به مغز پیام داده اید که افسرده نیستید و چنین می شوید.

« آنتونی- رابینز»

• دارا چنان سرگرم اندوختن دارایی های خویش است که، دیگر فرصت جستن دانش را ندارد.

« جبران خلیل- جبران»

• به جای آنکه نسخه ی بَدَل دیگری باشید، سعی کنید نسخه ی اصلی خود باشید.

« جودی- گارلند»

• کسانی که خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان معطوف به چیزی غیر از خوشبختی است.

« جان- استوارت میل»

• خندیدن را بیاموز و خنداندن را. خویشتن را آنچنان که هستی بپذیر، بی گلایه و بی شکایت.

« وین دایر»

• یک دوست شاد، شمعی است در محفل یاران.

« رالف والدو- امرسون»

• لازم است از سرزنش دیگران لب فرو بندیم و مسئولیت تام آفرینش زندگی خود را به عهده بگیریم.

« لئو- بوسکالیا»

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

تنها خدا حقیقت است

**************************************

مطالب مرتبط

بهترین اعمال

انتظار فرج و گشایش است

علم گنج بزرگی است

پند و اندرز

هدایتگر بچه ها

کشتیهای نجات از راه می رسند

زندگی در لحظه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.