تبیان، دستیار زندگی
مصرف خرما به عنوان یك ماده غذایی، به دلیل اثرات بازدارنده در رشد باكتری عامل پوسیدگی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرما، دشمن پوسیدگی دندان

خرما

نتایج یك تحقیق در دانشگاه علوم پزشكی یاسوج نشان داد:

مصرف خرما به عنوان یك ماده غذایی، به دلیل اثرات بازدارنده در رشد باكتری عامل پوسیدگی دندان، در پیشگیری از بروز این عارضه موثر است.

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر عصاره خرما بر رشد باکتری استرپتوكوك میوتانس که عامل اصلی پوسیدگی دندان می باشد، توسط دكتر اشرف سیدی، متخصص پروتزهای دندانی و استادیار دانشگاه علوم پزشكی یاسوج و جمعی از همكارانش انجام شده است.

پوسیدگی دندان شایع‌ترین عفونت باكتریایی در انسان است كه اصلی‌ترین عامل شروع‌كننده آن، استرپتوكوك میوتانس می‌باشد.

نتایج تحقیقات قبلی نشان می داد كه بعضی از مواد غذایی می‌توانند با جلوگیری از رشد استرپتوكوك میوتانس، مانع از ایجاد پوسیدگی دندان شوند.

در این مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوكوك میوتانس در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

برای انجام این پژوهش پس از كشت استرپتوكوك میوتانس، محیط‌های كشت حاوی خرما با استفاده از میوه، شیره و عصاره خرما با غلظت‌های مختلف تهیه گردید و میكروب استرپتوكوك میوتانس در این محیط‌ها كشت داده شد.

یافته‌ها حاكی از آن است كه پس از 24 ساعت، استرپتوكوك میوتانس در محیط‌های با غلظت كم خرما رشد اندكی داشت، ولی با افزایش غلظت خرما میكروارگانیسم‌ها قادر به رشد در محیط كشت نبودند.

نتایج نشان می‌دهد با توجه به نقش باز دارندگی خرما از رشد استرپتوكوك میوتانس می‌توان خرما را به عنوان یك ماده غذایی پیشگیری كننده از ایجاد پوسیدگی معرفی كرد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.