تبیان، دستیار زندگی
را زدم سوبل: اگر بهروز گفته باشد، اخراجش مى كنم تمرین پرسپولیس دیروز در حالى برگزار شد كه على پروین بعد از چند روز غیبت به جمع تیم ملحق شد. وحید قلیچ، حمید استیلى و على سلمانى (كه گفته مى شد توسط سوبل از تمرینات اخراج شده) ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهروز: خودم این حرف ها را زدم

سوبل: اگر بهروز گفته باشد، اخراجش مى كنم

تمرین پرسپولیس دیروز در حالى برگزار شد كه على پروین بعد از چند روز غیبت به جمع تیم ملحق شد. وحید قلیچ، حمید استیلى و على سلمانى (كه گفته مى شد توسط سوبل از تمرینات اخراج شده) به نمایندگى از طرف بازیكنان به دفتر پروین رفتند تا با یادآورى این نكته كه «پرسپولیس بدون حضور او از هم پاشیده» سلطان را راهى كارگران كنند. اگرچه حضور پروین و برگزارى جلسه یك ساعته اش با بازیكنان، تمرین هاى دیروز را تحت تأثیر خود قرار داده بود اما چشم همه حاضران به بهروز رهبرى فرد و راینر سوبل بود.

همه منتظر بودند تا واكنش این دو نفر به خصوص سوبل را در قبال مصاحبه كاپیتان پرسپولیس ببینند. این انتظار تا پایان تمرین ها و حضور یك گروه تلویزیونى طول كشید. گروه گزارشگران ابتدا سراغ سوبل رفتند تا نظر او را درباره مصاحبه رهبرى فرد بدانند. سرمربى پرسپولیس كه انگار منتظر طرح چنین سؤالى بود گفت: «اگر ثابت بشود كه مصاحبه حرف هاى خودش بوده، از پرسپولیس اخراجش مى كنم.»

همین موضوع باعث شد تا گزارشگران حرف هاى سوبل را به بهروز منتقل كنند. كاپیتان پرسپولیس كه سعى داشت خیلى راحت برخورد كند بعد از شنیدن اظهارات سوبل گفت: «من مصاحبه ام را تأیید مى كنم.» البته بهروز فقط به گفتن این حرف ها اكتفا نكرد: «من از قول خودم نگفتم كه بچه هاى تیم خودشان را به مصدومیت زدند. سوبل گفته بود اینها آماده اند و بازى نمى كنند.» تمرین هاى پرسپولیس با همین صحبت ها تمام شد.