تبیان، دستیار زندگی
پروین: چند روز صبر كنید جلسه یك ساعته على پروین، سوبل و بازیكنان پرسپولیس در حالى اتفاق افتاد كه هیچ صحبتى درباره اظهارات بهروز رهبرى فرد در آن مطرح نشد. پروین كه بعد از یك غیبت یك هفته یى به جمع پرسپولیسى ها اضافه شده بود د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كاظمیان از رختكن اخراج شد

پروین: چند روز صبر كنید

جلسه یك ساعته على پروین، سوبل و بازیكنان پرسپولیس در حالى اتفاق افتاد كه هیچ صحبتى درباره اظهارات بهروز رهبرى فرد در آن مطرح نشد. پروین كه بعد از یك غیبت یك هفته یى به جمع پرسپولیسى ها اضافه شده بود در مورد مسائل مالى اتفاق افتاده در این چند روز صحبت كرد. مدیر فنى پرسپولیس نظر تك تك بازیكنان را در این باره پرسید و در نهایت تصمیم بر این شد كه پرسپولیسى ها فعلاً صبر كنند تا مشكلات باشگاه برطرف شود. اما نكته جالب بعد از پایان تمرین ها اتفاق افتاد. بهروز رهبرى فرد كه از مصاحبه هاى تلویزیونى و واكنش سوبل حسابى شاكى بود هنگام خروج اتومبیل اش از پاركینگ كارگران با اتومبیل مهدوى و سلمانى تصادف كرد و بدون اینكه صحبت خاصى بكند، كارگران را ترك كرد. ضمن اینكه در جریان جلسه پروین، جواد كاظمیان را به دلیل حوادث اتفاق افتاده بعد از بازى در اهواز از جلسه اخراج كرد. وقتى پروین نسبت به حركت این بازیكن اعتراض كرد با جواب او مواجه شد و به خاطر همین جلسه تا دقایقى بدون حضور بازیكن مغضوب سلطان برگزار شد. البته پروین بعد از چند دقیقه این بازیكن را دوباره به جلسه برگرداند.