تبیان، دستیار زندگی
سرباز های سیه رو ، در پیله های تنیده تا زیر گردن زره پوش ، از ترس ، دندان گزیده ..!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شطرنج جنگ ...

به یاد سردار نورعلی شوشتری فرمانده ی هدایت عملیات جبهه های جنگ

شهید شوشتری

سرباز های سیه رو ، در پیله های تنیده
تا زیر گردن زره پوش ، از ترس ، دندان گزیده. ..!
آن سوی این صفحه انگار ، دنیا نشسته هراسان
در فکر آشی که پخته ! در فکر خوابی که دیده
در صفحه ای نا برابر ، تحریم پیشه نموده
هر گونه ابزار جنگی ، هر جور بوده خریده
این سوی این صفحه اما ، مردی دلاور نشسته
دلگرم و راضی و خشنود ،از مهره هایی که چیده
شطرنج گردیده آغاز ، ماییم و دستان خالی
سرباز ها یی پیاده ، با اسبها یی رمیده
در حمله ی فیل دشمن ، یک اسب اینجا فدا شد
سرباز با دست خالی ، فورا به سویش دویده !
سرباز دیگر عقب رفت ، تا پوششی باشد او را
حالا اسیر است اینجا ، فیلی که رنگش پریده
در پشت این یکه تازی ، مردی ست بی تاب و آرام
بنشسته در پای بیسیم ، این صحنه را آفریده
تدبیر اندیشه کرده ، تا برتری حاصل آید
در زیر بار هدایت ، پیداست قدش خمیده
در زیر بار هدایت ، در جنب و جوش ولایت
در آرزوی شهادت ، دل را ز دنیا بریده
با نام الله و اکبر ، سوزانده لشگر به لشگر
تا این دفاع مقدس ، اکنون به اینجا رسیده
در اوج طوفان پریده ، تا عمق آتش رسیده
داغ شهادت کشیده ، طعم شهادت چشیده
نور ِ علی در نگاهش ، داده خمینی پناهش
حالا پس از این همه سال ، سوی خمینی پریده

سید مصطفی فهری - تبیان

مطالب مرتبط :

دشمنان بدانند...

بازمانده

آقایان ؛ مثل ایشان با مرام باشید

در باغ شهادت باز، باز است

قاتل شهید شوشتری کیست؟

هدف تسلیح طوایف سیستان و بلوچستان

لطفا برای پاسخ به سوال به لینک مراجعه نمایید .