تبیان، دستیار زندگی
مایع چیست؟ آب مایع است. خون شما مایع است. مایع یک حالت بینابینی ماده است. یعنی چیزی بین حالت جامد و حالت گاز هستند. آنها ترکیبات مشابهی ندارند. اگر ترکیبات مختلفی در یک مایع وجود داشته باشد، به آن محلول می گوییم. یکی از ویژگیهای مایع این است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اساس مایعات

جامدات چیزهای سختی هستند که شما می توانید آن ها را نگه دارید. گازها در اطراف شما و در حباب ها پرواز می کنند.

مایعات

اما مایع چیست؟ آب مایع است. خون شما مایع است. مایع یک حالت بینابینی ماده است.

یعنی چیزی بین حالت جامد و حالت گاز هستند. آن ها ترکیبات مشابهی ندارند. اگر ترکیبات مختلفی در یک مایع وجود داشته باشد، به آن محلول می گوییم.

یکی از ویژگی های مایع این است که آن را در هر ظرفی بریزیم، شکل آن ظرف را به خود می گیرد. اگر  مقداری آب را در یک فنجان بریزید. اول شکل ته فنجان را می گیرد و بعد بقیه فنجان را پر می کند.

اول ته فنجان به خاطر نیروی جاذبه پر می شود. بخش بالایی یک مایع هم معمولاً سطح صافی دارد.

سطح صاف روی آب هم به خاطر نیروی جاذبه است. اگر یک تکه یخ داخل فنجان بگذارید، شکل یخ تا وقتی که به مایع تبدیل شود، تغییر نخواهد کرد.

یک ویژگی دیگر مایعات این است که به سختی فشرده می شوند. فشرده کردن یعنی اینکه چیزی را  فشار بدهید و مجبورش کنید که فضای کمتری  اشغال کند.

اساس مایعات

جامدات بسیار سخت و گازها بسیار آسان فشرده می شوند. مایعات بین جامدها و گازها قرار دارند اما فشرده کردن آن ها تقریباً سخت است. وقتی که بعضی چیزها را فشرده می کنید، اتم هایش را مجبور می کنید که  نزدیک هم قرار بگیرند.

وقتی فشار بیشتر می شود، ذرات ماده بیشتر فشرده می شوند. اتم های مایعات خودشان به هم نزدیکند بنابراین فشرده کردن آن ها کار سختی است.

خیلی از ترمزها و پیستون ها مثل پیستون خودروها مایعات را در سیلندر هایشان فشرده و از نیروی آن ها استفاده می کنند.

نیروی خاصی اتم های مایعات را کنار یکدیگر نگه می دارد. اتم های جامدات به یکدیگر فشرده هستند و برای جدا کردنشان باید به آن ها نیرو وارد کنید. مولکول های گازها به همه جا حرکت می کنند (به بالا و پایین حرکت کرده و جهش می کنند) و سعی می کنند که خودشان را گسترش دهند.

اما مولکول های های مایعات دوست دارند که به یکدیگر بچسبند. بعضی اوقات، وقتی مولکول های مایعات انرژی می گیرند به بخار تبدیل شده و سیستم را ترک می کنند.

به طور کلی نیروی چسبناکی به نام نیروی پیوستگی بین مولکولی، مولکول های مایعات را در کنار یکدیگر نگه می دارد.

مترجم: ساناز فرهنگی