تبیان، دستیار زندگی
 گشت و گذاری در علم فیزیک
گشت و گذاری در علم فیزیک
گشت و گذاری در علم فیزیک
فیزیک در چند دقیقه عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات گوتنبرگ منتشر شده و توسط حسن فتاحی و صفورا تنباکویی به رشته نگارش درآمده است. این اثر جزو مجموعه آثاری است که انتشارات گورگوس در سال‌های اخیر با عناوین علم در چند دقیقه منتشر کرده است.
 چشم‌اندازی روشن‌ از آینده آموزش عالی در سطح جهانی
چشم‌اندازی روشن‌ از آینده آموزش عالی در سطح جهانی
چشم‌اندازی روشن‌ از آینده آموزش عالی در سطح جهانی
کتاب «آینده آموزش عالی» تصویری نظری و تجربی از آموزش عالی در جوامع دیگر دراختیار ما قرار می‌دهد. این تصویر، اگرچه ممکن است در برخی جزئیات یا در عرصه اجرا، اندکی با شرایط جامعه ما متفاوت باشد، اما به‌طورکلی، افقی را در برابر ما گشوده و چشم‌انداز روشن‌تری از آینده آموزش عالی در سطح جهانی به ما می‌دهد.
 کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین منتشر شد
کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین منتشر شد
کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین منتشر شد
کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین ترجمه سمیه اولی و محسن شاهین پور که مملو از بینش‌های گیرا و اقناع‌کننده دربارة کاربرد رسانه‌های اجتماعی، دنیای مجازی، بازی‌های آنلاین، خرید آنلاین و مواردی از این دست در مصرف‌کننده است توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
 «فیل آبی ۲» منتشر شد
«فیل آبی ۲» منتشر شد
«فیل آبی ۲» منتشر شد
محمدحسین نیرومند هنرمند کاریکاتوریست و گرافیست که در امر آموزش فعال است، اعتقاد دار دانشگاه های ما چگونه گفتن را یاد دانشجوها می دهند اما درباره ایده یابی و چه چیز گفتن ضعیف عمل می کنند.