تبیان، دستیار زندگی
مادرِ انقلابی روسیه
مادرِ انقلابی روسیه
مادرِ انقلابی روسیه
رمان «مادر» نوشته ماکسیم گورکی آیینه‌ای از آرمان‌های معترضان سوسیالیستی است که برای محقق شدن انقلاب اُکتبر روسیه در تلاش بودند. به مناسبت تجدید چاپ کتاب، آن را مرور کرده‌ایم.
 نامه‌های یک کودک سرطانی به خدا در «اسکار و خانم صورتی»
نامه‌های یک کودک سرطانی به خدا در «اسکار و خانم صورتی»
نامه‌های یک کودک سرطانی به خدا در «اسکار و خانم صورتی»
«اسکار و خانم صورتی» از موفق‌ترین داستانهای نویسنده و نمایشنامه‌نویس مطرح، اریک امانوئل اشمیت چاپ دومی شد. این کتاب شامل نامه‌‌هایی است که کودک مبتلا به سرطان هرروز به خدا می‌نویسد و خواسته‌هایش را با خدا در میان می‌گذارد.