تبیان، دستیار زندگی
 انتشار مجموعه «استخوان‌های روح» با تمرکز بر فلسفه‌ قاره‌ای
انتشار مجموعه «استخوان‌های روح» با تمرکز بر فلسفه‌ قاره‌ای
انتشار مجموعه «استخوان‌های روح» با تمرکز بر فلسفه‌ قاره‌ای
۱۰ عنوان کتاب در زمینه‌ فلسفه با عنوان کلی سری کتاب‌های «استخوان‌های روح» را با تمرکز بر فلسفه قاره‌ای و با گرایش سیاست و اخلاق توسط نشر نیماژ منتشر شد.
 آیا علم از عینیت برخوردار است؟
آیا علم از عینیت برخوردار است؟
آیا علم از عینیت برخوردار است؟
«فلسفه علم» نوشته سمیر اکاشا مقدمه‌ای کوتاه بر فلسفه علم معاصر است که مضامین اصلی این شاخه از فلسفه را در برمی‌گیرد. نویسنده در این اثر نگاهی کوتاه به تاریخ علم می‌اندازد و سپس مفاهیمی چون استدلال علمی، تبیین علمی، انقلاب علمی و نیز رئالیسم علمی و ضدرئالیسم را بررسی می‌کند.
 «پیوست» لئو اشتراوس به ریشه‌های آلمانی
«پیوست» لئو اشتراوس به ریشه‌های آلمانی
«پیوست» لئو اشتراوس به ریشه‌های آلمانی
ده گفتاری که کتاب «ریشه‌های آلمانی» نوشته لئو اشتراوس را تشکیل می‌دهند، با «گسست» لئو اشتراوس از نتایج اجتناب‌ناپذیر فلسفه‌ نیچه آغاز می‌شود و با «پیوست» او به فلسفه‌ سیاسی نیچه به اتمام می‌رسد.