تبیان، دستیار زندگی
چنانچه دیدارها و برخورد افراد با یکدیگر با تعاملهای خوشایند همراه باشد، احتمال دلبستگی آنان با یکدیگر افزایش می یابد. این تعامل خوشایند می تواند صرفا به صورت صحبت کردن اتفاق بیفتد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانشگاه مکانی برای آشنایی!

آشنایی دانشجویی

ارتباطات دختر و پسر در عصر حاضر بیشتر شده و در این میان بحث از ازدواج هایی است که به وسیله این نوع آشنایی ها صورت می گیرد . با توجه به عدم موفقیت در درصدی از ازدواج های دانشجویی ، دانستن چگونگی این روند علاقه مندی ، ضروری به نظر می رسد. مهم ترین عوامل زمینه ساز این علاقه می تواند موارد زیر باشد :

رویارویی فراوان

در تحقیقات مشخص شده است که گاهی صرف نمایش مکرر یک محرک معین، رفته رفته نگرش خویشاوندتری نسبت به آن پدیده به وجود می آید. شاید دیدن مداوم و طولانی دانشجویان در طی تحصیل یکی از دلایل به وجود آمدن علاقه بین دانشجویان باشد. همچنین دیدار مکرر افراد علاوه بر ایجاد علاقه این طور قلمداد می کند که دارای نگرشها، ارزشها و دلبستگیهای یکسانی نیز با او هستیم.

افرادی که نزدیک هم زندگی یا کار می کنند، گاهی به دلیل همین نزدیکی محل کار یا زندگی و نیز احتمالاً داشتن کارها یا خانه های نسبتاً یکسان یا خوابگاههای مشابه، ممکن است به نگرشها و احساسات کم و بیش یکسانی دست یابند

برخورد هم پایه

بسیاری از دانشمندان جامعه شناسی و روان شناسی بر این باورند که برخوردهای فزاینده اجتماعی می تواند به دوستی بیانجامد. کسانی که یکدیگر را بارها و بارها می بینند، گاهی تنها به همین دلیل با یکدیگر دوست می شوند، به ویژه اگر این برخوردها و دیدارها، میان افراد هم پایه روی دهد. چرا که فرادستان و فرودستان (مثلاً کارفرمایان و کارگران) چنانچه یکدیگر را بیشتر ببینند، همواره به یکدیگر علاقمند تر نمی شوند؛ و همراهی و همگامی زیردستان با رؤسایشان لزوماً به دلیل همکاری زیاد آنها با یکدیگر افزایش نمی یابد. برای آن که برخوردها و دیدارهای افراد و گروههای گوناگون به دوستی بیانجامد، غالباً آنها باید با گونه ای برابر و هم شأن گرد هم آیند.

بودن در یک محیط خوشایند و آرام نگرش ما را به دیگران خوش بینانه تر می کند، در برابر آنان و رفتارهایشان کمتر سخت گیری می کنیم، با گشاده رویی به سخنانشان گوش فرا می دهیم و سرانجام آن که حتی ممکن است تا اندازه ای به آنها دلبستگی یابیم.

برخورد خوشایند

چنانچه دیدارها و برخورد افراد با یکدیگر با تعاملهای خوشایند همراه باشد، احتمال دلبستگی آنان با یکدیگر افزایش می یابد.  این تعامل خوشایند می تواند صرفا به صورت صحبت کردن اتفاق بیفتد و یا ...تحقیقات نشان داده که افراد در جمع های غریبه به شخصی که با وی سخن گفته بودند، بیشتر دلبستگی نشان دادند تا به دیگری. ظاهراً ارتباط متقابل با این فرد به خصوص، به علاقمندی بیشتری به وی می انجامد.

نزدیکی (مجاورت)

افرادی که نزدیک هم زندگی یا کار می کنند، گاهی به دلیل همین نزدیکی محل کار یا زندگی و نیز احتمالاً داشتن کارها یا خانه های نسبتاً یکسان یا خوابگاههای مشابه، ممکن است به نگرشها و احساسات کم و بیش یکسانی دست یابند و این نیز می تواند تا اندازه ای بر دلبستگی میان آنان به هنگام برخورد با یکدیگر کارگر افتد.

تداعی با رویدادهای خوشایند

آشنایی دانشجویی

گاهی صرفاً به دلیل حضور اتفاقی کسی به هنگام رخدادی خوب و خوشایند، نگرشهای ما نسبت به وی دوستانه می شود. برای نمونه، چنانچه آموزگاران با برخی از کودکان بیش از اندازه مهربانی کنند، این کودکان به دیگر همکلاسان خود بیشتر علاقمند می شوند؛ گویا تنها از آن رو که این همکلاسان به هنگام روی دادن آن رفتار خوشایند در آنجا بوده اند. همچنین بودن در یک محیط خوشایند و آرام نگرش ما را به دیگران خوش بینانه تر می کند، در برابر آنان و رفتارهایشان کمتر سخت گیری می کنیم، با گشاده رویی به سخنانشان گوش فرا می دهیم و سرانجام آن که حتی ممکن است تا اندازه ای به آنها دلبستگی یابیم. در این موارد روحیه ای خوش بینانه در ما پدید می آید که اندیشه ها و نگرشهای خوشایند را بر می انگیزد.

مکمل داشتن

یکی از مفاهیم رایج در بررسی روابط نزدیک، نیاز به مکمل داشتن است. برای نمونه، بسیاری گمان می کنند که اگر نیازها و خواستهای یک زوج بیشتر یکدیگر را تکمیل کنند موفقیت بیشتری خواهند داشت تا همانند باشند، اما بررسیها روی هم رفته نشان می دهد که همانندی غالباً مهم تر است تا مکمل داشتن.

مطالبی که گفته شد از جمله علل علاقمندی ها و ایجاد دلبستگی ها در محیط های کار و تحصیل بین دو جنس مخالف است . اما هدف از بیان این نکات این بود که با دانستن علت یک امر بتوانیم واقعیت را از آنچه ما واقعی می پنداریم تشخیص دهیم . در بسیاری از موارد به جهت داشتن آیتم های بالا فکر می کنیم که انتخاب شایسته ای انجام داده ایم از ان جهت که من و او دارای اشتراکات زیادی همچون اشتراک در تحصیل و یا نوع شغل هستیم و یا به یکدیگر علاقه داریم.

در حالی که به نظر کارشناسان آشنایی هایی از این قبیل نیاز مند بررسی های بیشتری است تا بتوانیم مقوله احساسات ناشی از همجواری و .... را از دلایل منطقی و استدلالات قوی تفکیک کنیم . لذا به دختران و پسران دانشجو بیاموزیم که لزوما ورود به دانشگاه نباید به ازدواج ختم شود پس شایسته است مهارت هایی همچون مدیریت احساسات و خویشتنداری را دقیق تر بیاموزید.

سایت علمی دانشجویان همراه با اضافات

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالات مرتبط

ازدواج به شیوه مدرن یا امروزی؟

معیار های جدید ازدواج

ازدواج آگاهانه، بهنگام وآسان

ازدواج در زندان باورهای غلط

ازدواج دانشجویی، خوب یا بد؟

عشق در نگاه اول

دلیل نادرست برای عاشق شدن

قبل از عاشق شدن ،فکر کنید!

دلایل متداول برای ازدواج ناموفق

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.