سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رد » مردی با دوستی گفت : مرا چشم درد می کند ، تدبیر چیست ؟ دوستش گفت : مرا پارسال دندان درد می کرد برکندم . عبید زاکانی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

« چشم درد »

مردی با دوستی گفت : مرا چشم درد می کند ، تدبیر چیست ؟ دوستش گفت : مرا پارسال دندان درد می کرد برکندم .

عبید زاکانی