• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1381/07/02
  • تاريخ :

انتظار عبث

 شخصی به دیدن دوستی که بیماری اش رو به بهبود بود رفت و به خدمتکار او گفت : حال سرورت چطور است ؟

گفت : آن طور که بخواهی .

گفت : پس چرا صدای شیون بلند نیست !

UserName