تبیان، دستیار زندگی
به یاد دارم در دوران کودکی زمانی که سال چهارم ابتدایی را می خواندم، شوق رفتن به بهشت در وجودم زبانه کشید ولی راهش را نمی شناختم. از معلم خود تقاضای راهنمایی کردم. فرمود: رفتن به بهشت خیلی راحت است، (اطاعت از خالق و محبت به خلق) کوتاهترین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محبت به خلق میانبری به بهشت است
محبت به خلق میانبری به بهشت است

به یاد دارم در دوران کودکی زمانی که سال چهارم ابتدایی را می خواندم، شوق رفتن به بهشت در وجودم زبانه کشید ولی راهش را نمی شناختم. از معلم خود تقاضای راهنمایی کردم.

فرمود: رفتن به بهشت خیلی راحت است، (اطاعت از خالق و محبت به خلق) کوتاهترین راه رسیدن به بهشت است. از گفته استاد در حیرت ماندم. عرض کردم به این سادگی؟ فرمود: آری پسرم، امام صادق(ع) می فرماید: علم نخست در جهان اندک بود جهان زیادش کردند. راه بهشت هم بسی کوتاه است ما طولانی کردیم.

بهلول و طعام خلیفه

آورده اند که: هارون الرشید خوان طعامی برای بهلول فرستاد. خادم خلیفه طعام نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت و گفت این طعام مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده تا بخوری. بهلول آن طعام را به پیش سگی که در آن خرابه بود گذاشت. خادم بانگ به او زد که چرا طعام خلیفه را به پیش سگ می گذاری؟ بهلول گفت دم مزن، اگر این سگ بشنود که طعام خلیفه است او هم نمی خورد.

حقیقت و دروغ

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم، حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را درآورد. دروغ حلیه گر لباسهای او را پوشید و رفت از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

******************************

مطالب مرتبط

گنج درویش

چون آشیان لک لک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.