تبیان، دستیار زندگی
شما با انجام این فعالیت می توانید وضعیت های مختلف قرار گرفتن یک نقطه و یک دایره را بررسی و درک کنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره

دایره

موضوع:

وضعیت یک نقطه و یک دایره

هدف:

کشف و درک وضعیت های مختلف قرار گرفتن یک نقطه و یک دایره

شرح فعالیت:

1) نقطه C را جا به جا کنید، در چه صورتی فاصله C تا مرکز دایره از شعاع بیشتر است؟

2) در چه حالتی فاصله C تا مرکز دایره با شعاع مساوی است؟

3) وقتی نقطه C داخل دایره است، فاصله آن تا مرکز چه رابطه ای با شعاع دایره دارد؟ این رابطه را به صورت یک عبارت ریاضی بنویسید.

4) اگر بخواهیم همه نقاطی که آن ها تا 0 تا 5 واحد بیشتر است مشخص کنیم، چه قسمتی را باید مشخص کنیم؟

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

راهنمایی