تبیان، دستیار زندگی
* گل یخ (كیومرث پوراحمد): فرهنگ1 ، شهر قشنگ، آفریقا، بلوار، ایران 1 ، آستارا، پارس 1، تهران 1،شاهد، فلسطین 1، ملت، اروپا، سپیده 1و المپیا. * مجردها (اصغر هاشمی): آسیا، قدس، ایران 3، شقایق و بهمن. * سیمای زنی در دولت (علی مص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بر پرده سینماهای تهران


* گل یخ (كیومرث پوراحمد): فرهنگ1 ، شهر قشنگ، آفریقا، بلوار، ایران 1 ، آستارا، پارس 1، تهران 1،شاهد، فلسطین 1، ملت، اروپا، سپیده 1و المپیا.

* مجردها (اصغر هاشمی): آسیا، قدس، ایران 3، شقایق و بهمن.

* سیمای زنی در دولت (علی مصفا): فرهنگ2، ایران 2 و فلسطین 2

* صبحانه برای دو نفر (مهدی صباغ زاده): سروش، بهمن، استقلال، شاهد، گلریز، فلسطین ? و جوان.

* وعده دیدار (جمال شورجه): عصر جدید1، صحرا، مركزی، موزه سینما، قیام، ناهید و ماندانا.

* دوئل (احمدرضا درویش): مركزی.

* رسم عاشق كشی (خسرو معصومی): شهر تماشا 1، سعدی، پایتخت و سپیده.

* قدمگاه (مهدی عسگرپور): شهر تماشا 2، كارون و ایران 3

* مهمان مامان (داریوش مهرجویی): رنگین كمان، پیام، انقلاب و حافظ.

* مادیان (علی ژكان): عصرجدید 2.

* خوابگاه دختران : مركزی 1، شیدا، پارس 2، جی1،  تهران2، دهكده المپیك و عصرجدید 3.

* بله برون: جمهوری، جی و فردوسی.

* تارا و تب فوت فرنگی: شهرقشنگ.

* قطار كودكی: سینما كانون.