تبیان، دستیار زندگی
در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود.که هر دو ورودی صفر باشند!!!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیت OR

در مقاله قبلی در مورد گیت منطقی AND اندک گفتگویی نمودیم در ادامه گیت OR

قطعات مورد نیاز برای گیت OR

or gate, گیت or

1. 1 عدد آیسی 74HC32

2. 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم

3. 3 عددد LED

4. 2 عدد کلید کلنگی یک حالته

5. برد بورد

6. سیم تلفنی

نقشه مدار مربوط به گیت OR

طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آی سی را در ابتدا ببندید پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است

1و 2 این آی سی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید

دو مرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.

در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود همانطور که می دانید زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد.

or gate, گیت or

اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آی سی است HIGH یا یک می شو د HIGH شدن ورودی از طریق LED ها و بسته شدن کلید ها صورت می گیرد یک شدن ورودی ها با بسته شدن کلید ها و روشن شدن LED ها کاملا مشخص است خروجی این گیت از آی سی که پایه 3 است با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا 1 می شود.

همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آی سی 74hc32 می بینید این آی سی دارای 4 گیت OR مجزا است پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.

پایه های ورودی و خروجی هر گیت OR به همراه دو ورودی و یک خروجی آن در شکل بالا مشخص است.

فرمول مربوط به گیت OR

با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شود و همچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود.

در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود که هر دو ورودی صفر باشند.

 OR(A,B)=(A+B)

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی