• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1381/07/22
  • تاريخ :

گردن بند شتر

عربی شترش را گم کرد ، سوگند خورد اگر آن را بیابد به یک درهم بفروشد . از قضا شترش را یافت اما دلش راضی نشد آن را به یک درهم بفروشد ، پس گربه ای به گردنش بست و فریاد زد : شتری به یک درهم با گربه ای پانصد درهم یکجا به فروش می رسد ،

عربی که از آنجا می گذشت گفت : شتر ارزان قیمتی است به شرط آنکه بدون گردن بند باشد.

UserName