تبیان، دستیار زندگی
ن المللی كتاب فرانکفورت در نمایشگاه فرانکفورت بیش از چهارصد هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شد.این نمایشگاه در مدت یك هفته مورد بازدید 265 هزار علاقمند قرار گرفت. واز این عده 144 هزار نفر افراد كارشناس یا دست اندر كار نشر و ف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان نمایشگاه بین المللی كتاب فرانکفورت

در نمایشگاه فرانکفورت بیش از چهارصد هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شد.این نمایشگاه در مدت یك هفته مورد بازدید 265 هزار علاقمند قرار گرفت. واز این عده 144 هزار نفر افراد كارشناس یا دست اندر كار نشر و فروش كتاب بوده و 121 هزار نفر دیگر را علاقمندان به كتاب و انتشارات تشكیل داده است. این نمایشگاهبااعطای جایزه صلح ناشران آلمان به "چینوا آچیبه" نویسنده نیجریایی، به کار خود پایان داد.

«فولكر نویمان» مدیر نمایشگاه بین المللی كتاب فرانكفورت روز دوشنبه در نشست پایانی این نمایشگاه، اظهار داشت:« پنجاه و چهارمین نمایشگاه كتاب در فرانكفورت با اینكه زمانی دشوار را در پیش داشت از خود نشانه های مثبتی بروز داده است.»

در نمایشگاه امسال فرانكفورت بیش از 6 هزار و چهارصد غرفه از 110 كشور وجود داشت و این نمایشگاه همچنان بزرگترین نوع خود در جهان است.

در طول برگزاری نمایشگاه 3 هزار سخنرانی، نشست های بحث و گفتگو و سمینار برگزار شد و هرروز یكی از مناطق جهان، جای خاصی را در مباحث ادبی، دارا بود.

كشور لیتوانی میهمان امسال نمایشگاه كتاب فرانكفورت بود و این انتخاب بیشتر از این رو صورت گرفت كه این كشور به زودی به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته خواهد شد.لیتوانی در این نمایشگاه فرصت خوبی یافت تا به عنوان یك كشور حوزه بالتیك كه در آینده نه چندان دور جزء اتحادیه اروپا خواهد شد- خود را معرفی كند.

مبادله قراردادهای تجارت كتاب و ترجمه و امتیاز نشر از جمله فعالیت های عمده این نمایشگاه است كه طبق اظهارات آقای نویمان مدیر نمایشگاه، 2.6 درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته است.

در نمایشگاه سال جاری فرانکفورت حدود 20 غرفه ایرانی شرکت داشتند كه چند ناشر از بخش خصوصیو چند ناشر از بخش دولتی ، مانند سروش یا ناشران و نیز فروشندگان خارج از كشور از جمله آنها بودند.

اوج رویدادهای نمایشگاه كتاب، اهداء جایزه صلح كتاب به«چینوا اچیبه» نویسنده نیجریایی است، كه روز یكشنبه طی مراسم بزرگی در كلیسای"پل یا پاول" كیرشه فرانكفورت انجام شد.

رئیس كانون ناشران آلمان و رئیس آكادمی مبادلات علمی این كشور طی سخنان خود از "چینوا اچیبه" به خاطرآثار مهم ادبی او در معرفی آفریقا تقدیر و تشکر کرد ازو برگزیدن روش های صلح آمیز برای قهرمانان داستان هایشان تجلیل كردند.