سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آقای دكتر محمد كاظم شاكر در سال 1342 در خانوداده ای مذهبی و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میبد یزد به دنیا آمد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دکتر محمد کاظم شاکر

آقای دكتر محمد كاظم شاكر

زندگی نامه

تحصیلات دانشگاهی

تحصیلات حوزوی

آثار و نگاشته ها

زندگی نامه

آقاي دكتر محمد كاظم شاكر در سال 1342 در خانوداده اي مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام میبد یزد به دنيا آمد. ايشان تحصیلات ابتدایی تا پایان متوسطه را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. پس از آن تحصیلات خود را در مقطع كارشناسي در رشته الهیات و معارف اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری (تهران) ادامه داد. پس از آن در حوزه علميه قم به تحصيل دروس حوزوی پرداخت. هم زمان در كنار تحصيلات حوزوي در سال های 1367 و 1368 در دوره کارشناسی ارشد الهیات با گرایش علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران پذيرفته شد و در سال 1369 به عنوان فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه تهران انتخاب شد که از رئیس جمهور وقت، ایة الله هاشمی رفسنجانی لوح سپاس گرفت. در همان سال در مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و در سال 1374 از رساله دکتری خود با عنوان «رابطه الفاظ قرآن با تأویلات» دفاع کرد. از سال 1375 تا کنون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث مشغول خدمت مي باشد. در این سال‌ها در مسئولیت‌های مدیریت تحصیلات تکمیلی، مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث‌ و مدیر مسئولی و سردبیری مجله پژوهش‌های علوم انسانی دانشگاه قم خدمت کرده‌است. در فاصله سال‌های 1377 تا 1380 معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده غیر انتفاعی اصول الدین با ریاست علامه سید مرتضی عسکری بوده است. در سال 1381 به عنوان فرصت مطالعاتی به دانشگاه ولز در کشور بریتانیا سفر کرد که به مدت نزدیک به یک سال در آنجا در باره «روش شناسی تفسیر قرآن و کتاب مقدس» به پژوهش پرداخت. در تابستان 1384 نیز به دعوت دانشگاه تورنتو به ادامه تحقیق در همین موضوع پرداخت. از ایشان تا کنون دهها جلد کتاب و مقاله علمی منتشر شده است. تا کنون در کنفرانس هاي بین المللی متعددي در کشورهای انگلستان، کانادا و مالزی شرکت داشته و به ارائه مقاله پرداخته است. وي هم اکنون مدیر گروه تفسیر اثری و گروه مدرسی معارف اسلامی با گرایش قرآن و متون اسلامی در دانشکده علوم حدیث مي باشد.

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی: علوم دینی و معارف اسلامی, مدرسه عالی شهید مطهری, 1366

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران, 1369

دکترا: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس،1374

تحصیلات حوزوی

خارج فقه و اصول

آثار و نگاشته ها

الف:کتابها

1. مبانی و روش های تفسیری، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382.

2. روش های تأویل قرآن، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1382.

3. قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن، بوستان کتاب، چاپ پنجم 1384.

4. فقر و غنا در قرآن و حدیث، رایزن، تهران،

5. باطن و تأویل قرآن، مرکز مطالعات فرهنگی حوزة علمیه قم،

6. قرآن در اینه پژوهش(تهیه و تنظیم)، از دفتر اول تا چهارم، هستی نما، 1383.

7. کتاب مقدس چیست؟ (ترجمه، تحقیق و نقد)، تهران، انتشارات دستان، 1385.

ب: مقالات فارسی

1. «تأویل قرآن» و رابطة زبان شناختی آن با «تنزیل قرآن»، معرفت (مجله علمی تخصصی در زمینة علوم انسانی)، شمارة مسلسل 24، بهار 1377، صص46-51.

2. فهم قرآن از معرفت ظنی تا معرفت یقینی، معرفت، شمارة مسلسل 48، آذر1380، صص17-24.

3. نگاهی دیگر به معناشناسی کتاب و حکمت، پژوهش دینی (فصلنامه آموزشی و پژوهشی و تخصصی در زمینه علوم قرآن و حدیث)، سال اول، شماره سوم، 1380، صص9-28

4. جستاری در زبان قرآن، مجله مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دانشگاه اصفهان (علمی- پژوهشی)، شماره 24 و 25، 1380، صص109-122.

5. وجوه معانی نفس در قرآن، پژوهش های علوم انسانی؛ فصلنامه دانشگاه قم (علمی-ترویجی)، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1379، صص7-19.

6. تفسیری از روح، پژوهش های علوم انسانی؛ فصلنامه دانشگاه قم (علمی- ترویجی)، سال اول، شماره دوم، زمستان 1378.

7. ترمینولوژی مبانی و روش های تفسیر قرآن، مقالات و بررسیها؛ نشریه علمی-پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر 72، زمستان 1381، سال سی و پنجم، صص139-151.

8. نیاز به تفسیر، ذاتی یا عرضی، مقالات و بررسیها؛ نشریه علمی-پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر74، زمستان 1382، سال سی و پنجم، صص171-180.

9. ریشه یابی اختلافات تفسیری، صحیفه مبین؛ اولین فصلنامه قرآن پژوهی به زبان فارسی، شماره مسلسل 23، سال هشتم، دوره دوم، شماره 6، تابستان 1379، صص46-58.

10. مبانی رشد و لوازم آن در قرآن کریم، صحیفه مبین، شماره مسلسل 19، سال هفتم، دوره دوم، شماره 2، تابستان 1378، صص62-79

11. سیر تکاملی رشد در قرآن کریم، صحیفه مبین، شماره مسلسل 20، سال هفتم، دوره دوم، شماره 3، پاییز 1378، صص43-57.

12. ظاهر و باطن قرآن، صحیفه مبین، شماره مسلسل 26، سال نهم، دوره دوم، شماره 9، بهار 1380، صص82-116.

13. در طریق استنباط از قرآن، شماره مسلسل 18، سال هفتم، دوره دوم، شماره 1، بهار 1378، صص7-27.

14. تأویل و تنزیل قرآن (معناشناسی-ارتباط زبان شناختی)، قرآن در اینه پژوهش؛ مقالات علمی-پژوهشی فارغ التحصیلان دکتری تخصصی (Ph.D)، دفتر اول، تهران: انتشارات رایزن، 1379.

15. پهنا و ژرفای قرآن، پژوهش های قرآنی حوزه، 1384

16. لیله القدر و نزول روح، گلستان قرآن، 1384

17. ارزیابی نقدی از شاگرد بر استاد، گلستان قرآن، 1384

18. پژوهشی در بعثت و آغاز نزول قرآن، گلستان قرآن، 1384

19. عیسی در قرآن، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد، نویسنده: نیل رابینسون، مترجم: محمد کاظم شاکر، هفت آسمان؛ فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب، شماره بیست و چهارم، سال ششم، زمستان 1383.

20. انجیل با دو قرائت، فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی؛ فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، شماره مسلسل 24، سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1384.

21. نگاهی نو به معناشناسی شک و یقین در قرآن، پژوهش دینی فصلنامه علمی-پژوهشی، شماره 12، زمستان 1384، صص267-284.

22. نقش قرآن و علوم قرآنی در تولید علم، فروغ اندیشه، گاهنامه علمی-فرهنگی-سیاسی-اجتماعی، دانشگاه قم، 1384، ص133-143.

23. روایات تفسیری و حدیث رمزانگاری قرآن، علوم حدیث (علمی- پژوهشی)، شمارة 39، سال یازدهم، شمارة اوّل، بهار 1385، ص5-21.

24. مدلهای چند معنایی در تفسیر قرآن و کتاب مقدس، همایش بین المللی قرآن و جامعة معاصر، آذرماه 1385، اصفهان

25. مدخلهای زیر در دایرة المعارف قرآن:

انجیل

تأویل

تاریخ قرآن

ج: مقالات انگلیسی

Spirituality and Prayer in Shiite Islam، Religious Experience Research Center، University of Wales، Lampeter، February 2005.

Hawzah (Islamic seminary، Encyclopedia of Religion، New Edition، Vol.6، Macmillan، USA، 2005.

The Spirit of God in the Qur'an and the Bible، Research Paper of Quran & Hadith، Vol.2، No.2، Fall & Winter 2003-2004. pp.119-146.

Methods of Interpretation in Ahl al-Bayt Hadiths، Interpretation Conference on the Quran and Sunnah: Methodologies of Interpretation، Conference Papers، Volume 3، pp. 77-104.


نوشته شده: فریادرس گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین