تبیان، دستیار زندگی
پمپی که اکنون می‌سازیم در عمل ساده‌تر است (اما گران‌تر زیرا در آن دو شیر یک‌طرفه بکار رفته است و از قطعاتی گران‌تر از پمپ اولی در آن استفاده می‌کنیم) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

پمپی که اکنون می‌سازیم در عمل ساده‌تر است (اما گران‌تر، زیرا در آن دو شیر یک‌طرفه به کار رفته است و از قطعاتی گران‌تر از پمپ اولی در آن استفاده می‌کنیم)

این پمپ همانند پمپ اولی می‌تواند هوا را بیرون بکشد، همچنین می‌تواند وسایل بادی را نیز باد کند یا آب را تلمبه نماید.

برای کم کردن خرج پروژه، ما از شیر ٤/٣ اینچ (به جای ١ اینچ) استفاده کرده‌ایم.

وسایل مورد نیاز

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

لوله‌ی ٤/٣ اینچی PVC به طول ١٢٠ سانتی‌متر

دو لوله‌ی ٤/٣ اینچی PVC به طول ٨ سانتی‌متر

یک سه‌راهی ٤/٣ اینچی PVC

دو شیر یک‌طرفه‌ی ٤/٣ اینچی PVC (به آن "سوساپ یک‌طرفه" هم می‌گویند)

یک میله‌ی چوبی به طول ١٢٠ سانتی‌متر که بتواند وارد لوله شود.

یک درپوش لاستیکی که انتهای آن به طور بی‌درز وارد لوله شود.

پیچ چوب به طول ٨ سانتی‌متر

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

ابتدا سوراخی در انتهای میله‌ی چوبی ایجاد کنید (قطر سوراخ کمتر از قطر

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

پیچ چوبی باشد). همچنین سوراخی در درپوش لاستیکی ایجاد نمایید. سپس همانند شکل به کمک پیچ، درپوش لاستیکی را به میله‌ی چوبی وصل کنید.

در صورت نیاز، ما می‌توانیم با پیچاندن و محکم‌کردن پیچ، سفتی و قطر درپوش لاستیکی را تنظیم کنیم تا درپوش بی‌درز در لوله قرار گیرد. درپوش باید به‌طور کامل و بی‌درز لوله را مسدود کند، اما پس از روغن کاری کردن لوله، باید بتواند در آن داخل و خارج شود.

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار
ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

مرحله‌ی بعد چسباندن قطعات PVC به هم است. دقت کنید جهت هر دو شیر یک‌طرفه به یک سمت باشد.

در تصویر سمت چپ نمای نزدیک شیر یک‌طرفه را قبل از چسب کاری می‌بینید. روی شیر پیکانی را می‌بینید که به سمت چپ است و جهت شیر را نشان می‌دهد.

وقتی چسب خشک شد، درپوش را با گریس روغنکاری کنید و آن را وارد لوله کنید. وقتی درپوش را وارد لوله می‌کنید، صدای خروج هوا را از یکی از شیرهای یک‌طرفه (که به سمت بیرون است) می‌شنوید. وقتی درپوش را به بیرون می‌کشید ورود هوا از شیر یک‌طرفه‌ی دیگر شنید می‌شود که حاکی از ورود هوا به داخل لوله است.

ترکیب پمپ خلاء و پمپ فشار

این پمپ به خوبی برای تلمبه کردن آب کار نیز کار می‌کند. قطر داخلی لوله ٢ سانتی‌متر است. اگر طول لوله ٩٠ سانتی‌متر باشد مقدار آبی که با هر بار تلمبه کردن خارج می‌شود، برابر:

سانتیمتر مکعب ٣٠٠=٢(١) *٣.١٤ *٩٠ = حجم

این حدود ٠.٣ لیتر است

بازگشت