تبیان، دستیار زندگی
محمد رسول الله(ص) بر اساس فیلمنامه ای از رضا عمارلویی جلوی دوربین خواهد رفت. همشهری- این فیلمنامه كه در حال حاضر مراحل تحقیق و نگارش را پشت سر می گذارد، زندگی حضرت رسول (ص) از زمان تولد تا رحلت را به تصویر می كشد. در این م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجموعه تلویزیونی «محمد رسول ا لله (ص)»


محمد رسول الله(ص) بر اساس فیلمنامه ای از رضا عمارلویی جلوی دوربین خواهد رفت.

همشهری- این فیلمنامه كه در حال حاضر مراحل تحقیق و نگارش را پشت سر می گذارد، زندگی حضرت رسول (ص) از زمان تولد تا رحلت را به تصویر می كشد. در این مجموعه كه در قالب آثار الف ویژه تلویزیون تولید خواهد شد، فرازهای مهمی از زندگی آن حضرت به تصویر كشیده می شود و برخی از اتفاقاتی كه پیش از این در آثار تولید شده درباره حضرت محمد (ص) بیان نشده است، در قالب تصویر و با توجه به مستندات تاریخی ارایه خواهد شد.

رضا عمارلویی نویسنده این اثر گفت: متن این مجموعه تلویزیونی بر اساس منابع و كتاب های معتبر اسلامی و مستندهای تاریخی نوشته می شود. در این زمینه از تمامی متون و انتشاراتی كه از سوی اهل تسنن در این باره به چاپ رسیده است یا به عنوان كتاب های مرجع و تاریخی، مورد نظر و توجه مسلمانان سنی قرار می گیرد، استفاده خواهم كرد. همچنین با روحانیون و اهالی تحقیق و نظر شیعه در باب مراحل مختلف زندگی حضرت رسول ( ص) به مشورت خواهم نشست و پس از آن متن برای تأیید به مراجع عظام و محققین ارائه خواهد شد.