تبیان، دستیار زندگی
روبان قرمز
روبان قرمز
روبان قرمز
نمایش روبان قرمز به داستان شخصی می پردازد که به هنرو ادبیات علاقه دارد اما به دلیل شرایط اجتماعی وشخصی نمی تواند به علاقه هایش بپردازد...این نمایش برای حمایت از بیماران ایدز و اچ آی وی تولید شده است و همچنین گروه تئاتر کا با این نمایش می خواهد از تمام هنر
تعزیه خوانی در تئاتر شهر
تعزیه خوانی در تئاتر شهر
تعزیه خوانی در تئاتر شهر
تعزیه شکلی از نمایش آیینی سنتی در ایران است که بر اساس نگرش‌های مذهبی شکل گرفته و بنا به همبستگی نزدیک عامه مردم با مذهب و مسائل مذهبی از زمان‌های دور به عنوان یکی از راه‌های عزاداری که البته جذابیت نمایشی نیز برای مخاطب داشته ، مورد توجه بوده است.
به روایت معین البکاء
به روایت معین البکاء
به روایت معین البکاء
تعزیه شکلی از نمایش آیینی سنتی در ایران است که بر اساس نگرش‌های مذهبی شکل گرفته و بنا به همبستگی نزدیک عامه مردم با مذهب و مسائل مذهبی از زمان‌های دور به عنوان یکی از راه‌های عزاداری که البته جذابیت نمایشی نیز برای مخاطب داشته ، مورد توجه بوده است.