• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1388/08/10
  • تاريخ :

چشم هاي الکتريکي

در ادامه مبحث آشنايي با مدار فرمان پس از بررسي

کنتاکتور

رله ها

رله مغناطيسي

و کليدهاي محدود کننده

چشم الکترونيکي sensors

حال به بررسي سنسورهاي مدار که چشمهاي الکتريکي هستند مي پردازيم اين کليد نوعي کليد فرمان دهنده است که بدون برخورد فيزيکي با دست يا هر وسيله ديگري توسط سيستم چشم الکتريکي از فاصله حداقل يک ميلي متر و حداکثر 8 متر واکنش نشان ميدهد و فرمان صادر مي کند همچنين به وسيله رله اي که در داخل آن به کار رفته ،کنتاکت هاي آن را باز مي کند يا مي بندد و در نتيجه به دستگاه هاي مورد نظر فرمان مي دهد از اين کليد در دستگاه هاي صنعتي و خطوط توليد استفاده فراوان مي شود.

رله زماني (تايمر) و انواع آن

يکي از وسايل فرمان دهنده مدار هاي کنترل اتوماتيک ،تايمر ها يا رله هاي زماني هستند که وظيفه کنترل مدار را براي مدت زمان معيني بر عهده دارند.

اصول کار رله ها همانند کنتاکتور ها است با اين تفاوت که در رله ها:

1-تمام کنتاکت ها از لحاظ فرم ظاهري شبيه هم هستنند و در مدار هاي فرمان شرکت مي کنند .

2-کنتاکت ها بنا به مقتضيات کار ممکن است به طور لحظه اي يا با تاخير زماني قطع و وصل شوند، در اين صورت نام رله، رله لحظه اي يا رله با تاخير زماني خواهد بود.

3-رله ها همچنين ممکن است داراي کنتاکت هاي لحظه اي يا با تاخير زماني باشند، البته منظور از تاخير زماني فاصله زماني است که بين عمل کنتاکت (اعم از باز شدن يا بسته شدن) از لحظه اتصال سيم پيچ رله به ولتاژ به وجود مي آيد.

تاکنون در صنعت برق رله هاي زيادي ساخته شده اند که مشخصات مختلفي داشته  و هر يک براي کار بخصوصي مورد استفاده قرار مي گيرند براي مثال در انتقال انرژي و حفاظت خطوط ،از يک رله خاص استفاده مي کنند يک جور رله ديگر که مشخصات بخصوص ديگري دارد در صنعت نساجي و رله ديگر در جاي ديگر....

بنده در اينجا چند رله را براي دوستان معرفي مي کنم که از مشهورترين و پر کاربرد ترين رله ها هستند

1-رله زماني موتوري يا الکترو مکانيکي

اين رله بر اساس ساعت کار مي کند که محرک چرخ دنده هاي آن موتور آسنکرون و سنکرون و بيشتر موتور با قطب چاکدار است اصول کار آن به اين صورت است که دور موتور توسط يک سيستم چرخ دنده کاهش مي يابد بطوري که در نهايت ،آخرين چرخ دنده کنتاکت را خيلي به آرامي بزا يا بسته مي کند. زمان شروع رله از لحظه راه اندازي موتور محسوب مي شود.

توسط اين رله مي توان زمان هايي از حدود ثانيه تا حدود ساعت و حتي روز و هفته تنظيم نمود

چشم الکترونيکي sensors

محل ديسک در لحظه شروع به کار ،قابل تنظيم است و پس از تنظيم زمان آن (توسط زايده خارجي) و تغذيه تايمر ،موتور با دور ثابت به حرکت در مي آيد  و با گردش موتور ،زمان تايمر شروع مي شود. پس از گردش ،به علت برخورد با زايده ديسک ،متوقف مي شود  و به ميکرو سوئيچ داخلي فرمان مي دهد و کنتاکت هاي تايمر عمل مي کنند و به طور اتوماتيک قطع مي شوند و موتور يا هر وسيله ديگر از کار مي افتد البته رله هاي جديدي است که هنگام عمل کنتاکت بازي، را بسته و کنتاکت بسته اي را باز مي کند و مي توان موتوري را خاموش يا روشن کرد يا نيرو را از مو توري به موتور ديگر انتقال داد .

2-رله زماني الکترونيکي

از تايمر هاي الکترونيکي براي تنظيم زمان هاي کمتر از ثانيه تا چندين ثانيه استفاده مي شود در ساختمان اين تايمر ها، از مدار ها و اجزاي الکترونيکي استفاده مي شود.

در دو نوعي از اين تايمر ها با شارژ و دشارژ شدن يک خازن بوبين يک رله کوچک تحريک مي شود. اصول ساختمان رله الکترونيکي بر مبناي مدار RC (خازن و مقاومت) و بر حسب تاخير زماني استوار است . تنظيم اين نوع تايمر ها بستگي به مقاومت سر راه  خازن دارد.

در ساده ترين نوع تايمر الکترونيکي در تايمر نوع خازني، رله هنگامي وصل مي شود که خازن شارژ بشود و ولتاژ دوسر آن برابر ولتاژ وصل رله گردد. پس از وصل رله، با ذخيره شدن در خازن روي مقاومتي که توسط کنتاکت باز رله به دو سر خازن وصل مي شود تخليه مي گردد. در اين نوع با تعيير ظرفيت خازن مي توان زمان تايمر را تنظيم کرد.

ادامه دارد...

 

 

تنظيم براي تبيان: سيدخاموشي

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName