تبیان، دستیار زندگی
آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی . -آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است، ولی خالص و صمیمانه . -آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است . -آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسان ترین راه برای خوشبختی

سفر، مسافرت، جاده، رانندگی

-آسان ترین راه آشنایی ، یک سلام است ، ولی گرم و صمیمی .

-آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است، ولی خالص و صمیمانه .

-آسان ترین راه عذر خواهی ، عدم تکرار اشتباه قبلی است .

-آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است .

-آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است .

-آسان ترین راه پول در آوردن ، آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را بکنی .

-آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است .

-آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقابلا عشق بورزی و محبت کنی .

-آسان ترین راه مبارزه با مشکلات ، روبرو شدن با آنهاست نه فرار .

-آسان ترین راه رسیدن به آرامش ، آن است که سالم و بی غل و غش زندگی کنی .

-آسان ترین دوستی ، همیشه بهترین دوستی نیست . این را به خاطر بسپار .

-آسان ترین بحث ، بحث در باره چیزهای خوب و امیدوار کننده است .

-آسان ترین برد ، آن است که خود را از پیش بازنده ندانی .

-آسان ترین راه خوب زیستن ، ساده زیستن است .

-آسان ترین راه دوری از گناه ، آن است که همیشه بدانی در پیشگاه خداوند هستی .

-آسان ترین و درعین حال با ارزش ترین عشق، بی ریا ترین آن است .

-آسان ترین راه بودن ، آن است که حس بودن همیشه در وجودت شعله ور باشد .

-آسان ترین راه راحت بودن ، آن است که خودت را همانطور که هستی بپذیری و در همه حال خودت باشی .

و بالاخره

-آسان ترین راه خوشبخت زیستن ، آن است که همان طور که برای خودت ارزش قایلی ، برای دیگران نیز ارزش قایل شوی

بدون توجه به موقعیت طرف مقابل .

ثبت شده توسط : arefe60

بخش مطالب روزانه اعضا

تنظیم :داوودی

مقالات مرتبط :

خوشبختی جبر است یا اختیار

راهی مستقیم به آرامش درون

اراده کنید تا متحول شوید

باورهایی برای زندگی بهتر!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.