تبیان، دستیار زندگی
نوجوانان به تشویق و تحسین در كاری كه شایستگی آن را دارند نیازمند هستند. متأسفانه در بسیاری از خانواده ها آن چه بیشتر دریافت می شود، انتقاد است. در پایان به والدین و خانواده ها توصیه می شود به منظور حفظ بهداشت روانی كودكان خویش قواعد 5گانه زیر را درارتبا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواسته ی نوجوان از شما

نوجوان

نوجوانان از والدین خویش توقعاتی دارند كه برآورده شدن این انتظارات، می تواند نقش مهمی در سلامت روان آنان داشته باشد. این عوامل به اختصار عبارتند از:

1 - محرم اسرار: نوجوانان به بزرگسالانی نیاز دارند، كه به حرف های آن ها گوش نموده و آن ها را درك نمایند و از همه مهم تر این كه رازدار آن ها باشند. این اشخاص می توانند پدر و مادر و یا معلم آن ها باشند.

2 - مورد اعتماد بودن: زمانی كه نوجوان مرتكب خلافی می شود، باید به او فرصت توضیح داد. برای یك نوجوان دردمند، هیچ چیزی آرامش بخش تر از وجود والدینی كه بتواند آزادانه حرفش را به آنان بگوید، نیست.

3- آزادی در تصمیم گیری: نوجوان می خواهد مشكلاتش را خود حل كند و براساس كمك های والدین و یا معلمان در تصمیم گیری آزاد باشد. والدینی كه این فرصت را به فرزندان خویش نمی دهند ، درحقیقت آنان را هم از اعتماد به نفس در مواجهه با موقعیت بازداشته و هم از حل مسئله محروم ساخته اند.

4- توجه و علاقه مداوم والدین: كودكان و نوجوانان دوست دارند، كه والدین مسئول داشته باشند. زیرا این حالت به آنان اطمینان می بخشد. روان شناسان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند، كه خانواده مطلوب و ایده آل خانواده ای است كه امنیت عاطفی، احساس ارزشمندی، احساس تعلق و مورد عشق و علاقه بودن را تأمین می كند.

5 - هم خوانی در رفتار والدین: به طور كلی ناهم خوانی در رفتار والدین كودكان و به ویژه نوجوانان را ناراحت و عصبانی می كند. عده ای از والدین پیوسته بین سهل گرفتن و سخت گرفتن در مورد فرزندان در نوسانند.كودكان و نوجوانان دوست ندارند در یك دنیای نامطمئن زندگی كنند ، دنیایی كه در آن به خاطر انجام عملی واحد، در یك روزمجازات شوند و روز دیگر همان عمل به كلی نادیده گرفته شود. آن ها به خوبی از ناهماهنگی و ناهمگنی بین گفتار و رفتار والدین خویش- به ویژه در زمینه مسائل اخلاقی و ارزشی- آگاه هستند و نسبت به آن حساسیت دارند.

بیشتر انحرافات، بزهكاری ها و اعتیادی كه در اجتماع وجود دارد، ناشی از محیط های خانوادگی نامساعد و نابهنجاری بوده كه فرد در آن تكوین یافته و این درحالی است كه همه به خوبی می دانیم كه تا چه حد تغییر این رفتارهای نابهنجار در زندگی بعدی و بزرگسالی دشوار است.

6 - تشویق: نوجوانان به تشویق و تحسین در كاری كه شایستگی آن را دارند نیازمند هستند.

متأسفانه در بسیاری از خانواده ها آن چه بیشتر دریافت می شود ، انتقاد است. در پایان به والدین و خانواده ها توصیه می شود به منظور حفظ بهداشت روانی كودكان خویش قواعد 5گانه زیر را درارتباط با آن رعایت نمایند.

¤ قاعده اول: فرزند خود را دوست داشته باشید.

¤ قاعده دوم: برای فرزند خود الگوی خوبی باشید.

¤ قاعده سوم: به فرزند خود كمك نمایید تا مسائل و موضوعات مختلف را بیاموزد.

¤ قاعده چهارم: فرزند خود را با انضباط بارآورید.

¤ قاعده پنجم: به مسئولیت های خود در قبال كودك خویش آگاه باشید.

با توجه به مطالبی كه بیان شد می توان نتیجه گرفت كه مدرسه قادر نیست در ایجاد زمینه اصلی در كودك جانشین والدین گردد. بلكه به منظور ایجاد تعامل در كودكان لازم است خانواده و مدرسه با یكدیگر همكاری نمایند.

بیشتر انحرافات، بزهكاری ها و اعتیادی كه در اجتماع وجود دارد، ناشی از محیط های خانوادگی نامساعد و نابهنجاری بوده كه فرد در آن تكوین یافته و این درحالی است كه همه به خوبی می دانیم كه تا چه حد تغییر این رفتارهای نابهنجار در زندگی بعدی و بزرگسالی دشوار است.

به طوركلی خانواده بخش مهمی از سرنوشت ماست. كیفیت وضعیت خانوادگی یعنی نخستین و مؤثرترین محیط اجتماعی و معاشرین اولیه ما در تعیین سبك و خط مشی زندگی آینده در اخلاق و صحت و سلامت روانی ما نقش بزرگی عهده دار است.

منبع :روزنامه کیهان

تنظیم برای تبیان :داوودی

مقالات مرتبط :

مهربان اما مستقل

راهکاری سحر آمیز برای رابطه بهتر

روشی برای ایجادشادابی درنوجوانان

تولد دوم در زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.