تبیان، دستیار زندگی
بعد از اخذ دیپلم به جای تحصیل در دانشگاه، حوزه علمیه قم را انتخاب کرد. دروس مقدماتی را در مدرسه رسالت، رسائل را نزد جناب آقای راستی، مکاسب را خدمت آقای پایانی و بنی فضل و کفایه را خدمت آقای محقق داماد خواند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر الهي

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر الهی

زندگينامه

بعد از اخذ ديپلم به جاي تحصيل در دانشگاه، حوزه علميه قم را انتخاب کرد. دروس مقدماتي را در مدرسه رسالت، رسائل را نزد جناب آقاي راستي، مکاسب را خدمت آقاي پاياني و بني فضل و کفايه را خدمت آقاي محقق داماد خواند. از سال 1369 به بعد محضر آيات عظام موسوي اردبيلي و منتظري، وحيدي و جواد تبريزي به خارج فقه و اصول مشغول شد. در سال 1369 همراه با تحصيل در خارج فقه و اصول، به دانشگاه مفيد براي تحصيل اقتصاد نظري راه يافت. تحصيلات در سال تحصيلي 73 ـ 1372 با موفقيت کامل سپري شد و به مقطع کارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهران راه يافت. در بهمن سال 1375 پايان نامه کارشناسي ارشد را تحت عنوان بررسي مباني نظري دخالت دولت در اقتصاد از ديدگاه مکاتب مختلف با تاکيد بر مکتب اسلام دفاع نمود. پس از آن به دوره دکتري دانشگاه امام صادق عليه السلام راه يافت و اقتصاد پولي و بين المللي را گذراند و از رساله خود تحت عنوان تاثير جهاني شدن بر همگرايي و يکپارچه سازي حوزه تجاري کشورهاي اسلامي (MENA) در ارديبهشت 84 دفاع کرد.

از سال 1376 به عنوان عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد به تدريس اشتغال دارد. تا کنون مواد درسي زيادي از جمله:

1. اقتصاد کلان 1 و 2 مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد.

2. تجارت بين الملل مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد.

3. ماليه بين الملل مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد.

4. اقتصاد منابع طبيعي کارشناسي.

5. اقتصاد سنجي کارشناسي.

6. تفسير آيات اقتصادي.

7. زبان تخصصي را تدريس کرده است.

در سال 1375 مديريت دفتر برنامه ريزي و خدمات پژوهشي دانشگاه مفيد را بر عهده داشت و از سال 1376 تا 1381 معاون پژوهشي و از سال 1381 تا 1385 قائم مقام رئيس دانشگاه بوده است و اکنون مدير مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه می باشد.

آثار و نگاشته ها

1-جهان متكثر در حوزه علميه ، بازتاب انديشه ، 44

2-دين و جهاني شدن ، بازتاب انديشه ، 28

3- جهاني شدن و دولت رفاه عمومي ، مقاله ، فصلنامه فرهنگ و انديشه ، 1380

4- دانشگاه و صنعت بر روي خط گسل ، مقاله ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، 1381

5- جهاني شدن و خاتميت نبوت ، مقاله ، همايش دين و جهاني شدن ، 1382

6- جهانشمولي تحولي ، مقاله ، همايش بين المللي حقوق بشر ، 1382

7- جهاني شدن و همگرايي درآمد سرانه ، مقاله ، نامه مفيد ، 1383

8- جهاني شدن و امکان سنجي منطقه گرايي ، مقاله ، همايش ICRIC ، 1383

9- اشتغال و بيکاري ، طرح تحقيقاتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، 1377

10- عرضه و تقاضاي نيروي کار ، طرح تحقيقاتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، 1377

11- سياست ها و زمينه هاي ايجاد اشتغال ، طرح تحقيقاتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، 1378

12- زمينه يابي تشکيل تعاوني هاي مولد ، طرح تحقيقاتي ، اداره کل تعاون استان قم ، 1380

13. جهانشمولي نمولي ، مقاله ، همايش بين المللي مباني حقوق بشر   دانشگاه مفيد ، 1384

14.جهاني شدن و همبنديهاي اقتصادي ، مقاله ، نامه مفيد ، 1384

همکاري با مراکز و نهادها

1. دانشگاه مفيد ، مدير دفتر برنامه ريزي و خدمات پژوهشي ، 1375

2. دانشگاه مفيد ، معاون پژوهشي ، 81 ـ 1376

3. دانشگاه مفيد ، قائم مقام رئيس دانشگاه ، 1381 تا 1385

4. دانشگاه مفيد ، مدير مرکز مطالعات اقتصادي ، از 1385