تبیان، دستیار زندگی
آریانا میلامد نویسنده سرشناس رژیم صهیونیستی در جدیدترین نوشته خود با دفاع بی‌سابقه از زنان مسلمان در برابر زنان مسیحی و یهودی، و مقایسه روش برخورد دین مبین اسلام با ادیان مسیحی و یهودی در برخورد با زنان، همگان را غافلگیر كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نویسنده سرشناس صهیونیستی:

زنان غربی به زنان مسلمان حسادت می‌ورزند

"آریانا میلامد" نویسنده سرشناس رژیم صهیونیستی در جدیدترین نوشته خود با دفاع بی‌سابقه از زنان مسلمان در برابر زنان مسیحی و یهودی، و مقایسه روش برخورد دین مبین اسلام با ادیان مسیحی و یهودی در برخورد با زنان، همگان را غافلگیر كرد.

زن محجبه

به گزارش شیعه آنلاین، "آریانا میلامد" در ادامه این نوشته خود نوشت: از سران دین یهود و مسیح دعوت می كنم كه در روش برخورد با زنان، از دین اسلام الگو بگیرند زیرا حقوقی كه دین اسلامی به زن داده، در یهودیت و مسیحیت دیده نمی شود. از جمله این حقوق می توان به جایگاه دینی زن مسلمان در دین اسلامی و یا مسأله اشتغال زنان در اسلام اشاره كرد.

این نویسنده سرشناس یهودی در ادامه این مقاله خود كه در شماره صبح شنبه روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارنوت" به چاپ رسید، افزود: زنان مسلمان می توانند گام به گام مردان در دین خود پیش بروند و مسائل دینی را دنبال كنند و حقوق و واجباتی بر گردن آنان نهاده شده همانطور كه بر مردان مسلمان نهاده شده است، اما زنان یهودی هیچ گاه نمی توانند مانند خاخام ها عمل كنند و آنان حتی مانند مردان یهودی اجازه رفتن به كنیسه برای خواندن نماز را ندارند. مردان یهودی به گونه ای با زنان یهودی برخورد می كنند كه گویا "نجاست" است.

از سران دین یهود و مسیح دعوت می كنم كه در روش برخورد با زنان، از دین اسلام الگو بگیرند زیرا حقوقی كه دین اسلامی به زن داده، در یهودیت و مسیحیت دیده نمی شود

"آریانا میلامد" همچنین افزود: متأسفانه زنان یهودی حتی نمی توانند خواب تغییر را ببینند زیرا تا وقتی این رهبران دینی و خاخام ها وجود دارند، افراطی گری آنان علیه زنان وجود دارد و زنان یهودی چاره ای ندارند جز اینكه منتظر آمدن مسیح رهایی بخش باشند تا آنان را از این وضعیت فاجعه بار بیرون بیاورد.

شایان ذكر است زنان یهودی تاكنون بارها خواستار فتح باب ورود زنان به عرصه دینی یهودیت و خاخام شدن زنان در این دین شده اند اما هر بار با مخالف شدید خاخام ها مواجه شده اند و هیچ گاه به نتیجه دست نیافته اند.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور