تبیان، دستیار زندگی
مهم‏ترین و حساس‏ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزنداست.در این باره پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند لیكن ثقل این كارمعمولا بر دوش مادران می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقدس‏ترین شغل خانم ها

مادر

مهم‏ترین و حساس‏ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزنداست.در این باره پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند لیكن ثقل این كارمعمولا بر دوش مادران می باشد. این شغلی است که حتی اگر زنی در بیرون از منزل شاغل باشد نه تنها از دوشش برداشته نمی شود بلکه وظیفه ی اصلی او

زیرا آنها هستند كه می توانند مرتبا از كودكان خویش مراقبت وحفاظت نمایند.اگر مادران به وظیفه سنگین و مقدس مادرى آشنا باشند و با برنامه صحیح نونهالان اجتماع را پرورش دهند ، می توانند اوضاع عمومى‏ یك اجتماع بلكه جهان را به طور كلى دگرگون سازند.بنابراین ترقى وتنزل،پیشرفت و عقب‏ماندگى اجتماع در دست‏بانوان و به اختیار آنهاست.

بدین جهت پیغمبر اسلام (ص) فرمود:بهشت در زیر پاى مادران است. (1)

بچه‏دارى‏كار آسانى نیست‏بلكه شغل بسیار پر مسئولیتى است.مقدس‏ترین وارزنده‏ترین شغلى است كه دستگاه آفرینش بر عهده بانوان گذاشته است.

ثمره ازدواج

وجود فرزند میوه درخت زناشویى و یك‏آرزوى طبیعى است.ازدواج بى‏فرزند مانند درخت‏بى‏بار است.وجودفرزند پیوند زناشویى را استوار می سازد،مرد و زن را به خانه و زندگى‏علاقه‏مند می گرداند. محیط خانه را با صفا و طراوت می كند و مرد را به تلاش و كوشش بیشتر وادار و زن را به خانه و كاشانه دلگرم می سازد.

امام سجاد علیه السلام فرمود: سعادت انسان در اینست كه فرزندان ‏صالحى داشته باشد كه به آنان استعانت جوید. (2)

اطفالى كه هم اكنون در محیط كوچك خانه پرورش مى‏یابند مردان‏ و زنان آینده اجتماع خواهند بود.هر درسى را كه در محیط خانه و در دامن‏پدر و مادر فرا گیرند در اجتماع فردا به مرحله عمل خواهند رسانید.اگرخانواده‏ها اصلاح گردند اجتماع نیز حتما اصلاح خواهد شد. چون‏اجتماع به غیر از همین خانواده‏ها چیزى نیست.اگر كودكان امروز،تندخو،ستیزه‏گر، متجاوز،چاپلوس،دروغگو،بد اخلاق،كوتاه فكر،بى‏اراده،شنو،ترسو،خجول، نادان،خودخواه،پول پرست،لاابالى پرورش یابند جامعه بزرگ فردا نیز به همین صفات واخلاق زشت گرفتار خواهد شد.اگر امروز با تملق و چاپلوسى از شماچیزى گرفتند فردا هم در مقابل زورگویان چاپلوسى خواهند كرد.

و بالعكس اگر كودكان امروز درستكار،شجاع،بلند همت،خوش اخلاق،خیرخواه،بردبار،دلدار، با ایمان،زور نشنو،غیر متجاوز،عدالتخواه،بزرگ نفس،حقگو،امانتدار،دانا،روشنفكر،راستگو، صریح اللهجه تربیت‏شوند فردا هم همین صفات عالى را به صورت‏كاملترى ظاهر خواهند ساخت.

بنابراین،پدران و مادران و بالاخص مادران در قبال فرزندان خویش و اجتماع بزرگترین و سنگین‏ترین مسؤولیت را خواهند داشت.

والدین اگر مطابق نقشه صحیح و برنامه دقیق تربیتى در تربیت كودكان خویش‏اقدام نمایند بزرگترین خدمت را نسبت‏به اجتماع آینده خواهند نمود.واگر در انجام این وظیفه بزرگ سهل‏انگارى كنند در قیامت مسؤول خواهندبود.

بدین جهت امام سجاد علیه السلام فرمود:

حق فرزندت اینست كه‏بدانى كه او از تو می باشد. بد باشد یا خوب با تو نسبت دارد.در قبال‏پرورش و تادیب او و راهنمایى‏اش به سوى خدا و كمك كردنش به‏فرمانبردارى مسؤولیت دارى.رفتارت با او رفتار كسى باشد كه یقین دارد در مقابل احسان كردن به او پاداش نیك خواهد داشت و در مقابل‏بد رفتارى كیفر بد خواهد دید. (3)

در اینجا باید یادآور شویم كه چنان نیست كه هر بانویى از شغل‏مادرى و تربیت صحیح آگاه باشد بلكه رموز آنرا باید یاد گرفت.لیكن دراین مقاله ی  كوتاه نمی توان وارد فن تربیت‏شد و مباحث دقیق آنرا موردتجزیه و تحلیل قرار داد.

خوشبختانه كتابهایى در این باره تالیف شده دراختیار خوانندگان قرار دارد.مادران علاقه‏مند میتوانند آنها را تهیه ومطالعه نمایند و از تجربیات خودشان نیز استفاده كنند.( در بخش خانواده نیز مقالاتی در باره ی کودکان و تربیت آن ها در اختیار کاربران قرار دارد.) اگر بانویی با هوش وعلاقه‏مندى باشد می تواند علاوه بر تربیت كردن فرزندان،خدمات علمى‏ارزنده‏اى هم انجام دهد.با بكار بستن دستورهاى تربیتى و ملاحظه آثار و نتایج آنها بزودى در فن تربیت تخصص پیدا خواهد كرد.در آنصورت می تواند به وسیله اطلاعات جالبى كه در این باره بدست آورده در راه اصلاح‏و تكمیل كتابهاى تربیتى خدمات علمى و ارزنده‏اى انجام دهد.

خانواده

لیكن یادآورى یك نكته ضرورت دارد.بسیارى از مردم از معناى‏صحیح تربیت غافل بوده بین تعلیم و تربیت فرق نمی گذارند.تربیت را نیزیك نوع تعلیم مى‏پندارند.خیال می كنند با یاد دادن یك سلسله مفاهیم ومطالب سودمند دینى یا تربیتى و به وسیله پند و اندرزهاى حكما و شعراء و نقل سرگذشت مردان نیك می توان كودك را كاملا تحت تاثیر قرار داد ومطابق دلخواه تربیتش نمود.

مثلا گمان می كنند اگر آیات و روایات مربوط به مذمت دروغگویى را به اطفال یاد دادند و وادارشان كردند چندین حدیث‏و داستان درباره فضیلت راستگویى از بر كنند،و حتى در حضور مردم‏بخوانند و جایزه بگیرند، راستگو تربیت‏خواهند شد.در صورتیكه در موردتربیت‏به این مقدار نمی توان اكتفا نمود.البته از بر كردن آیه و حدیث وداستانهاى آموزنده بى‏اثر نیست.لیكن آثارى را كه از تربیت انتظار داریم ‏نباید از این قبیل برنامه‏هاى صورى انتظار داشته باشیم.

اگر در صدد تربیت‏صحیح و كامل باشیم باید كودك را در شرایط و اوضاع خاصى قرار دهیم‏ و محیط صالح و مناسبى برایش بوجود آوریم كه طبعا راستگو و صالح ودرستكار پرورش یابد.

محیط نشو و نما و پرورش كودك اگر محیط راستى ،درستى ،امانتدارى ، ایمان ،پاكیزگى ،انضباط ،شجاعت ،خیرخواهى ،مهر ،وفا ،صمیمیت ،عدالت ،كار و كوشش ،عفت، آزادى ،بلند همتى ،غیرت ،فداكارى باشد ،كودك نیز با همین صفات خو گرفته‏تربیت می شود.و همچنین اگر در محیط خیانت،نادرستى،دروغ،حیله بازى،چاپلوسى،تعدى و تجاوز، عدم رعایت‏حقوق،عدم آزادى،بغض و كینه توزى،ستیزه‏گرى،لجبازى،كوتاه فكرى،نفاق ودو رویى پرورش یافت‏خواه ناخواه بدین صفات زشت‏خو گرفته فاسد و بد عمل تربیت‏خواهد شد. و در اینصورت پند و اندرزهاى دینى و ادبى‏گر چه آنها را از بر بخواند اصلاحش نخواهد كرد.

صدها آیه و روایت وشعر و داستان به مقدار یك عمل آموزنده تاثیر نخواهد كرد-دو صد گفته‏چون نیم كردار نیست .پدر و مادر دروغگو نمی توانند به وسیله آیه و حدیث‏كودك را راستگو تربیت نمایند. پدر و مادر بى‏انضباط با عمل‏خودشان بچه را كثیف و بى‏انضباط بار می آورند. كودك بیش از آن مقداركه به سخنان شما توجه دارد در اعمال و رفتارتان دقت می كند.

بنابراین پدر و مادرانی كه در صدد اصلاح و تربیت فرزندان خویش‏هستند باید قبلا محیط خانوادگى و روابط خودشان و اخلاق و رفتارشان‏را اصلاح كنند تا فرزندانشان خواه ناخواه صالح و شایسته تربیت‏شوند.

پى‏نوشتها:

1-مجمع الزوائد ج 8 ص 138.

2-وسائل ج 15 ص 96.

3-بحار ج 74 ص 6.

منبع : برگرفته از كتاب " همسرداری " – نویسنده : ابراهیم امینی

تنظیم برای تبیان :داوودی

مقالات مرتبط :

مفتخرم که خانه دارم!

توانایی‌های یک زن کامل (1)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.