تبیان، دستیار زندگی
مدیر تبیان زنجان نبود دورنمای استراتژیک مدون و منطبق نبودن نیازها با برنامه های اجرایی را از مهمترین عوامل موفق نبودن تبیان در استان ها دانست که موجب تعامل نامناسب بین استانها، موازی کاری و عدم توسعه مبتنی بر اهداف کلان و استراتژی سازمان شده است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیر تبیان زنجان :

فقدان دورنمای استراتژیک مهمترین عامل ناموفقی تبیان در استان هاست

مهندس اکبری

مدیر تبیان زنجان نبود دورنمای استراتژیک مدون و منطبق نبودن نیازها با برنامه های اجرایی را از مهمترین عوامل موفق نبودن تبیان در استان ها دانست که موجب تعامل نامناسب بین استانها، موازی کاری و عدم توسعه مبتنی بر اهداف کلان و استراتژی سازمان شده است.

امیرحسین اکبری با اشاره به اینکه فعالیت های شایانی در استان ها در حال اجرا است افزود: آنچه که شاهد آن هستیم تبدیل تبیان در استان ها به ساختارهای جزیره ای و طراحی و اجرای پروژه های پراکنده و موازی هم در استان ها بدون بهره گیری از استاندارد های یکپارچه است که منجر به نوعی پارادوکس بهره وری شده است.

وی ادامه داد: اگر قبول داشته باشیم که برنامه ریزی و مانور بر روی هدف کمک شایانی به شناخت راه می کند و فرآیند بهره وری و اثر بخشی را تعقیب می کند خواهیم توانست سرمایه گذاریهای موجود را به سمت برآورده نمودن نیازها، پشتیبانی از برنامه های هدفمند اجرا شده و نیز رقابتی نمودن فعالیتها سوق دهیم.

وی مستند سازی اهداف ، مأموریت ها و فرآیندهای کاری را الزامی دانست و افزود: زمانی برنامه ریزیهای مدیریتی برای تحقق خط مشی مجموعه مثمر ثمر خواهد بود که با یک تلقی صحیح مدیریتی اقدام به ارزیابی مناسب کنیم و این ارزیابی باید عیب های سیستم رابه صورت کاملاً کمی و کیفی استخراج کند و با فرآیندهای بازبینی در صدد تصحیح آنها باشیم.

وی در ادامه ضمن انتقاد از نوع بازبینی ها در خصوص استانها افزود: مجموعه انفورماتیک در تبلیغات اسلامی زنجان معتقد است ارزیابی ها باید مستمر و در بازه های زمانی مشخص ماهانه صورت پذیرد که البته در دوره ای شاهد آن بودیم و ارزیابی های کلی و به دور از معیارهایی که بر گرفته از سیاست های کلی سالانه است خطر انحراف از موضوع را گوشزد می کند وبه نوعی رکود را به دنبال خواهد داشت.

مدیرتبیان زنجان توجه به دغدغه های استان را نیازمند یک ساختار تعاملی سازمان یافته دانست و تأکید کرد: بهبود کیفیت و حصول سیاست گذاری های موجود در گرو توجه به استاندارد سازی تبیان در استان ها است که در حوزه هایی چون مالی، مدیریتی، آموزشی و فنی، نیروی انسانی متخصص قابل اجرا است و با اهمیت به این دغدغه ها شاهد همگرایی رقابتی در مجموعه خواهیم بود.

مهندس اکبری ادامه سخنان خود را به موضوع معماری تولید اطلاعات معطوف نمود و اظهار کرد: در هر مجموعه ای خروجی نتیجه یک سری فعالیت های مبتنی بر فرآیند است و در نتیجه باید در برنامه های ارائه شده به دنبال فرآیندهای تولید محتوا متناسب با فرهنگ بومی مناطق باشیم و مهمتر اینکه دامنه و گستردگی موضوعی مورد هدف هر منطقه باید مورد توجه قرار بگیرد که مولفه های مختلف ساختاری در مجموعه بر آن تأثیر گذار است .وی ارائه ساختاری مدون برای بررسی صحت محتوا، پوشش موضوعی و هدف از ارائه آن محتوا را ضروری دانست و عدم توجه به این ساختار استاندارد را موجب از بین رفتن معیارهای ارزیابی صحیح و حرکت به سمت محتوای زرد در وب سایت دانست.

وی در پایان از مهمترین دلایل رشد تبیان در استان زنجان را توجه اصولی مدیریت اداره کل به نقش فناوری در توسعه مجموعه و ارتباط مناسب بین کارشناسان و مدیریت اداره کل دانست که منجر به استفاده صحیح از پتانسیل های موجود و هم راستایی در برنامه ریزی و اجرای چشم انداز توسعه فناوری این اداره شده است.

تنظیم: هومن بهلولی