تبیان، دستیار زندگی
واحد مرکزی خبر ـ در مـراسمـی‎ از پیـر غـلامــان و دلسـوخـتگـان‎‎‎ درگاه‎ حـسیـن ابـن علـی‎ (ع) تجلیل‎ خواهد شد . به‎‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبــر, شبـكـه رادیویی‎ تهـران‎‎ بــا مشــاركــت‎ سـازمـان فرهنگی‎ هنری‎‎ شهرداری تهران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجلیل‎ از پیرغلامان‎‎ امام‎ حسین (ع)


واحد مرکزی خبر ـ در مـراسمـی‎ از پیـر غـلامــان و دلسـوخـتگـان‎‎‎ درگاه‎ حـسیـن ابـن علـی‎ (ع) تجلیل‎ خواهد شد .

به‎‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبــر, شبـكـه رادیویی‎ تهـران‎‎ بــا مشــاركــت‎ سـازمـان فرهنگی‎ هنری‎‎ شهرداری تهران‎‎ دومـیــن دوره‎ تجلیل‎ از پیر غلامـان‎‎ و دلسـوختگان درگـاه‎ حسین‎‎ ابن علی‎‎ (ع) را برگزار میكند.

در ایـن‎ دوره‎‎ كـه بـا هـدف‎ تكـریــم‎ عـزاداری‎ اصــیــل‎ و سـنتـی‎ سیـد و سـالار شهیدان‎‎ در حسینیه‎ جماران بر پا می‎ شـود , 14 نفر از پیـر غـلامـان‎‎ و دلدادگان حضـرت‎ ابا عبدالله‎ الـحســیــن‎ (ع) تجـلیـل‎ مـی‎ شوند.

این‎ مراسم9اسفند از ساعـت‎ 14 و 30 دقیقه‎‎ در حسینیه جماران‎ برگزار می‎شود.