تبیان، دستیار زندگی
ابتدا به کمک کلیدهای مکان نما و با قرار دادن مربع قرمز در زیر یا بالای توپ آن را متوقف کنید. سپس با مربع قرمز و باتوجه به عدد هر توپ، آن را به دروازه مربوط به عدد وارد کنید. مراقب سوزنی که به توپ شما نزدیک می شود، باشید. شما فقط ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فوتبال اعداد اول و مرکب

فوتبال اعداد اول و مرکب

ابتدا به کمک کلیدهای مکان نما و با قرار دادن مربع قرمز در زیر یا بالای توپ آن را متوقف کنید. سپس با مربع قرمز و باتوجه به عدد هر توپ، آن را به دروازه مربوط به عدد وارد کنید.

مراقب سوزنی که به توپ شما نزدیک می شود، باشید.

شما فقط 20 توپ و 5 دقیقه فرصت دارید.

دریافت بازی آموزشی