تبیان، دستیار زندگی
در بررسی آثار اخلاقی امام می توان چشمان بهت زده جهانیان را دید که بیشتر تحلیل گران حکومت شاهنشاهی ایران را از باثبات ترین حکومت های منطقه می دانستند وقدرت های بزرگ در اندیشه بهره وری از امکانات آن برای برقراری ثبات وامنیت وحفظ منافع خود در منطقه بودند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی مفاهیم اخلاقی،اجتماعی امام خمینی(ره)

(قسمت اول)

آیت الله العظمی امام خمینی(ره)

کاربران گرامی سلام

از امروز به امید خدا، بخش جدیدی به مطالب دین و اندیشه افزدده خواهد شد. دراین بخش پژوهش های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با علوم اسلامی و متناسب با سطح و نیاز کاربران ارائه خواهد گردید. شما نیز می توانید تحقیقات و آثار پژوهشی خود را برای ما ارسال نموده وپس از بررسی در سایت با نام مولفان به نمایش گذاشته خواهد شد. در سر آغاز این امر با نام زیبای امام خمینی (ره) و قله آموزه های اسلامی یعنی اخلاق آغاز می کنیم.

بررسی مفاهیم آثار اخلاقی امام خمینی در جامعه

در بررسی آثار اخلاقی امام می توان چشمان بهت زده جهانیان را دید که بیشتر تحلیل گران حکومت شاهنشاهی ایران را از باثبات ترین حکومت های منطقه می دانستند و قدرت های بزرگ در اندیشه بهره وری از امکانات آن برای برقراری ثبات وامنیت وحفظ منافع خود در یکی از حساس ترین و پر افت وخیز ترین مناطق جهان بودند. چرا اقتدار منفور در عصر پهلوی با حرکتی نه چندان طولانی وخشن از هم فرو پاشید؟

ایران در آن زمان از جهت ساختار سیاسی،اقتصادی،نظامی وفرهنگی از چه وضعیتی برخوردار بود؟انقلابیون ونیروهای مخالف حاکمیت چه اهدافی را دنبال می کردند؟

دین، ایدئولوژی ورهبری تا چه میزان در پیروزی این حرکت موثر بود؟ چرا موضوع غربستیزی و مبارزه با آمریکا در انقلاب اسلامی پر رنگ شد؟ هر یک از نیروهای اجتماعی چه نقشی در پیروزی انقلاب داشتند؟ شعارهای فرعی واصلی انقلاب کدام بودند؟

تردیدی نیست که برای رسیدن برداشتی منطبق با واقعیت های بیرونی از وضعیت عصر پهلوی و چالشی که بین نظام حاکم و نیروهای  مخالف ایجاد شد و سرانجام به سقوط رژیم  و پیروزی  مردم انجامید.

این مجموعه روایتی است از دوران روحانیت و نیروهای اجتماعی با رژیم پهلوی و نقش امام خمینی در شکل گیری انقلاب اسلامی از نظر اسناد و مدارک در دسترس  فراهم آمده است. و امید است که این مقاله توشه ای برای تحلیل گران انقلاب اسلامی در جهت احیای سنت مطالعات میدانی در تاریخ معاصر ایران باشد.

جنگی که امام خمینی  علیه رژیم شاه باآن سخنرانی های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت،از پوشش رسانه ای شدیدی برخوردار بود. او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی های قرن 20معرفی کردند.

امام با این که یک عارف بود و با کشف و شهود دمساز، و با اینکه یک فقیه متعبد بود که به احادیث و سنت ارج منهد.

درمساله شناخت اخلاق، همچون یک فیلسوف عقل گرا می اندیشید. ایشان نه تنها توانایی اخلاق را در این زمینه می پذیرفتند بلکه اخلاق رایک نوع مکتب عقلی واندیشه ای برای انسان می دانستند و از دیدگاه روان شناسان مشهوری چون فروید، ژان پیاژه واز دیدگاه  روان شناسان  یادگیری اخلاقیات بررسی شده که هر کدام نظریاتی را عنوان می کنند طبق اینکه در نظر اول اخلاق با احساسات وعواطف شکل می گیرد ودر نظر دوم تفکر در به وجود آمدن اخلاق نقش مهمی ایفا می کند ودیگری است که رفتار را بر اساس تحت تاثیر قرارگرفتن محیط به عنوان اخلاق فردی در نظر می گیرد.

ودر این تحقیق سعی بر این بوده که از طریق بررسی آثار آرشیوی ومصاحبه ای از یادگاران امام جمع آوری شود تا مزین شود ذهن ما را به روحیات اخلاقی امام خمینی(ره).

واین موارد ذکر شده را به عنوان نمونه کاری خود قرار دادیم وآثار اسنادی هم به این موارد اضافه شود کار رابهتر وسریعتر کرد وبه این صورت توانستیم داده هایی را جمع آوری کنیم تا بتوانیم دست به قلم شویم وادامه راه را طی کنیم.

در آخر بحث این را غنیمت می شماریم که به گوئیم بررسی آثار اخلاقی امام خمینی مبنی بر خوب بودن اخلاقیات ایشان ناشی از محیط ووراثت ایشان می باشد وعوامل زیر مجموعه توانستند این را در این مقاله عنوان کنند -  تا راهنمای بعدی کسانی باشند که در راه حیطه پژوهشهای اخلاقی باشد.امید است در این مقاله نظر شما راجلب کنیم به پردازش های اخلاقی امام خمینی.

فصل اول

مقدمه

بحث کلی درباره اخلاق از سوی هر صاحبنظر یا هر نظریه ای بستگی به دیدگاهی دارد که امام را از بعدانسانی می

امام خمینی

شناسد.در این جا سه دیدگاه مطرح می شود دیدگاهی که انسان را فطرتا دارای سرشتی پاک می داند،دیدگاهی که انسان را ذاتا خبیث وبد می شمارد ودیدگاهی که معتقدات انسان نه ذاتا خوب است ونه ذاتا بد.

هر یک از دیدگاه  در بحث کلی مطرح می گردد وآشنایی با خصوصیات اخلاقی امام از این حوزه ها بررسی می شود.

دید گاهی که انسان را ذاتا خبیث میداند در روان کاوی تجلی یافته است.در این دید گاه اخلاق شامل"احساسات وعواطف" امام به شمار میرود. ودیدگاه بعدی که انسان را دارای سرشتی پاک می داند در نظریه های رشدی-شناختی مطرح شده است.در این دیدگاه اخلاق شامل "توانایی آگاهانه اخلاق"به شمار می رود. ودیدگاه آخر انسان را ذاتا نه خوب می داند ونه بد بیشتر بر اصول یادگیری تکیه می کند.

دراین جا بحث را با این مقدمه آغاز میکنیم که جهانیان امام خمینی را برای اولین بار در سال1978میلادی می شناختند،در آن زمان امام به خاطر اعترافش به رژیم شاهنشاهی به فرانسه تبعید شده بود وجهان صدایش را از نوفل لوشاتو یکی از محله های بومی پایتخت فرانسه شنیدند.

جنگی که امام خمینی  علیه رژیم شاه باآن سخنرانی های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت،از پوشش رسانه ای شدیدی برخوردار بود. او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی های قرن 20معرفی کردند.

امام خمینی از کدام دسته از انقلابی هاست و او را با چه کسی می توان مقایسه کرد با آبراهام لینکون،لنسین یا همانند هیتلر ولی امام خمینی با همه آن ها فرق داشت و انقلابی را در قرن21رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. اوکمونیست، امپریالیسم یا ناسیونالیسم نبود. او تنهارهبری اسلامی بود که رهبر یک ملت باشد.

به گونه ای که اخبارش صفحات روزنامه ها را پر کرد وحدیث او در تیتر اول تمام خبر ها قرار گرفت. چهره ای که از امام ارائه شد آن قدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را کسی مشاهده نکرده بود،به خصوص در کشورهای غربی با آن ریش سفید وآن عمامه سیاهشبیه نوزادی بودکه در دل تاریخ واز کتاب های تاریخی وقدیمی زلده شده بود.همه چیز برای جهانیان بسوی تازگی میداد حتی نامش.روح الله

سئوالی که بیشتر در اذهان روزنامه نگاری وسیاستمداران جهان نقش بسته بود این بود که خمینی از کدام دسته از انقلابی هاست و او را با چه کسی می توان مقایسه کرد با آبراهام لینکون،لنسین یا همانند هیتلر ولی امام خمینی با همه آن ها فرق داشت و انقلابی را در قرن21رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. اوکمونیست، امپریالیسم یا ناسیونالیسم نبود. او تنهارهبری اسلامی بود که رهبر یک ملت باشد وشعارش نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی.

عمامه سیاهی که روح الله به سر می کرد، ما را به نبی اش که پیامبر اسلام بود می رساند.

بیان مسئله: دراین جا بیشتر سعی شده تا به این موضوع بپردازد که این عالم روحانی با چه ویژگی ها وشخصیت هایی شناخته شده بود وما هم در زمره کسانی بودیم که به این ویژگی هاومنش های اخلاقی امام نا آشنا بودیم ودر این بیانیه ها توجه به این نکته ضروری است که اخلاقیات امام به دو دسته نظری وعملی تقسیم میشد که هر کدام به روشهای خاصی توضیح داده می شود.

وبه عنوان راهکارهای پیشنهادی می توانستیم به آرشیو هاوهم دوره های عصر امام مراجعه کنیم وبه خوانندگان هم همین توصیه را داریم که برای تحقیق در این زمینه به تتحقیق میدانی مراجعه کنندتا به نتایج وافری برسند.

ضرورت این تحقیق به این دلیل بودکه آشنایی با ارزش های اخلاقی امام برای ما به عنوان یک الگوی اخلاقی ومکانیسم کسب اخلاق بود وبا این متن می خواستیم در درجه اول به خودشناسی از طریق از این عالم روحانی ودر درجه دوم به جهانی کردن اخلاق امام وبررسی بیشتر این بعد امام بپردازیم.شده بتواند نظر شما را مساعد گرداند وآرزوی ما به جهانی رساندن اخلاق امام بود.

نوشته: منا  قطره ، اعظم پایا ،محبوبه مفیدی

تنظیم برای تبیان: ابوذر سلطانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.