تبیان، دستیار زندگی
برای از بین بردن رتیل ها، ابتدا مسیر حرکت آن ها را بررسی کنید. سپس مختصات نقطه ای را در مسیر حرکت رتیل ها وارد کنید و کلید ENTER را فشار دهید تا تله انفجاری سر راه رتیل ها قرار بگیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریافت بازی آموزشی