تبیان، دستیار زندگی
نرم افزار Math studio یک نرم افزار ریاضی است که با کمک آن می توان توابع مختلف (پارامتری و ضمنی و .. ) را در دستگاه های مختصات متفاوت رسم کرد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Math studio

math studio

نرم افزار Math studio یک  نرم افزار ریاضی است که با کمک آن می توان توابع مختلف (پارامتری و ضمنی و .. ) را در دستگاه های مختصات متفاوت رسم کرد. مشتق و انتگرال تابع را محاسبه و خود تابع، مشتق و انتگرال آن را رسم می‏کند و انیمیشن تابع های وابسته به زمان را نیز نمایش می دهد. هم چنین از دیگر قابلیت های این نرم افزار، آموزش کاربردی مفاهیم هندسی، مانند خطوط موازی و متقاطع، بردار و هندسه ی سه بعدی می باشد. یک قابلیت جذاب نرم افزار،  امکان ذخیره به صورت AVI است.

قابلیت کاربرد آموزشی: ریاضی و هندسه دبیرستان

حجم فایل:2.45MB

دریافت نرم افزار