تبیان، دستیار زندگی
شجاعت ( قسمت دوم ) 1- دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد. 2- شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد. 3- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست. 4- شجاعت مغلوب کننده ی کلیه سلاح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلیر به چه کسی گویند؟

شجاعت ( قسمت دوم )


1- دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد.

2- شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد.

3- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست.

4- شجاعت  مغلوب کننده ی کلیه سلاح هاست.

5- شجاعت بزرگترین معّرف انسانیت است.

6- شجاعت در آن نیست که انسان خطر نبیند ، بلکه در این است که خطر را ببیند و بر آن غلبه کند.

7- شجاعت پایه فضایل است ؛ کسی که شجاعت ندارد فضایل در او تکمیل نخواهد شد.

8- کسی شهامت  دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.

9- شهامت بزرگترین صفت است ؛ زیرا صفات دیگر در سایه آن پا برجا می ماند.

10- فاتح ترین اشخاص جسورترین اشخاص اند.

11- قلب دلیر در سینه مردِ با شرف ، گوهری است در صندوق مقفـّل.

12- قهرمان واقعی کسی است که سبب شادی  دیگران می گردد.

منبع : بخش اجتماعی سایت تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.