تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی پویا سهمی های مختلفی رسم کرده و با تعریفی جدید سهمی را بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترسیم سهمی

ترسیم سهمی

توضیح:

در شکل زیر با حرکت دادن  نقطه ی آبی رنگ F و حرکت دادن خط d شکل سهمی را تغییر دهید.

فعالیت:

تصور کنید، دو نخ قرمز با طول های یکسان، از E تا P کشیده شده اند. در P یکی از آن ها به F وصل شده و کانون را می سازد و دیگری مستقیماً تا D ادامه دارد، که همان خط هادی است.

نقطه ی D را جا به جا کرده و ببینید.

1. از اثر حرکت P، چه نوع منحنی به وجود می آید؟

2. پاره خط های PF و PD چه ویژگی دارند؟

3. تمام نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟

4. سهمی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.

دریافت پاسخ