تبیان، دستیار زندگی
تعجب نکنید از عنوان. چون آنقدر کار را برای شما راحت کرده ایم که با خواندن چند پاراگرافِ شسته رُفته، یک حاج آقای تمام عیار برای خودتان خواهید شد. قصد ما در این مجموعه‌ی هلویی، ارائه احکام بصورت خلاصه و به سبکی جدید است. امیدواریم بخوانید و بروید بهشت..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رساله؛ هلو برو تو گلو!

درخت هلو

تعجب نکنید از عنوان. چون آنقدر کار را برای شما راحت کرده ایم که با خواندن چند پاراگرافِ شسته رُفته، یک حاج آقای تمام عیار برای خودتان خواهید شد. قصد ما در این مجموعه‌ی هلویی، ارائه احکام بصورت خلاصه و به سبکی جدید است.

امیدواریم بخوانید و لذت ببرید و عمل کنید و بروید بهشت.

1- احکام تقلید

مقدّمه

ما مسلمانان وقتی که به سنّ تکلیف می‏رسیم باید دستورات دینی خود را طبق رساله

«مرجع تقلید خود» انجام دهیم.

سنّ تکلیف

طبق سال قمری، سنّ تکلیف دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام می‏باشد.1

انتخاب مرجع تقلید

اگر در ابتدای سنّ تکلیف هستیم و برای اوّلین بار می‏خواهیم مرجع تقلید انتخاب کنیم

باید مرجع تقلیدی را انتخاب کنیم که زنده باشد. ولی اگر مرجع تقلیدمان از دنیا رفته

باشد باز هم می‏توانیم با اجازه مرجع تقلید زنده از او تقلید کنیم.2

راه‏های شناخت

مرجع تقلید اعلم

1- خود انسان اهل علم و مجتهد شناس باشد و به اعلم بودن مرجع تقلید یقین پیدا کند.

2- دو نفر انسان عالم عادل، مرجع تقلید اعلم را معرفی کنند.

3- عده‏ای از علمای خبره، مرجع تقلید اعلم را معرفی کنند.

پی نوشت

1- طبق سال شمسی سن تکلیف دختران 8 سال و 9 ماه تمام و پسران 14 سال و 7 ماه تمام می‏باشد.

2- آیت‏الله بهجت و آیت‏الله مکارم: اگر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته، اعلم باشد یعنی در شناخت احکام از بقیه مراجع استادتر باشد، واجب است بر تقلید از او باقی بمانیم.

سوالات این درس:

1- پسری در اول فروردین سال 1368 شمسی به دنیا آمده است. حساب کنید در چه تاریخی به سنّ تکلیف می‏رسد؟

الف) پایان مرداد ماه 1382

ب) پایان شهریور ماه 1382

ج) پایان آبان ماه 1382

د) پایان مهر ماه 1382

2- کدامیک از موارد زیر از راه‏های شناخت مرجع تقلید است؟

الف) خودمان مرجع تقلید انتخاب کنیم.

ب) دوستانمان یا معلّممان مرجع تقلید را معرفی کنند.

ج) پدرمان معرفی کند.

د) از دو نفر عالم عادل بپرسیم.

3- کسی که در زمان زنده بودن امام خمینی رحمه‏الله از ایشان تقلید می‏کرده پس از رحلت امام وظیفه‏اش چیست؟

الف) واجب است بر تقلید از ایشان باقی بماند.

ب) باید ببیند که ایشان اعلم بوده یا خیر.

ج) می‏تواند با اجازه مرجع تقلید زنده بر تقلید از ایشان باقی بماند.

د) فتوای مراجع مختلف است.

تنظیم: حسین عسگری - گروه دین و اندیشه


1- محتوای مطالب از: احکام در خانه، مهدی محمودیان.
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.