تبیان، دستیار زندگی
CD آموزش فیزیک به همراه بازی، یکی از محصولات آموزشی مدرسه اینترنتی است. این مجموعه الکتریسیته و مغناطیس، مکانیک، موج و صوت، نورشناسی، و گرما و دما را همراه با صدها آزمایش، انیمیشن و تصویر زیبا که دانش‏آموز را به مفاهیم علمی علاقمند می‏کند ارائه می‏دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش و بازی در سرزمین فیزیک

CD آموزش فیزیک به همراه بازی، یکی از محصولات آموزشی مدرسه اینترنتی است. این مجموعه الکتریسیته و مغناطیس، مکانیک، موج و صوت، نورشناسی، و گرما و دما  را همراه با صدها آزمایش، انیمیشن و تصویر زیبا که دانش‏آموز را به مفاهیم علمی علاقمند می‏کند ارائه می‏دهد.

آموزش و بازی در سرزمین فیزیک

تلاش برای نجات سیاره

یک شهاب سنگ به سیاره‏ی شما برخورد کرده و موجب کرده و موجب توقف حرکت چرخشی آن به دور محوراش شده است. این اتفاق از یک جهت موجب یخ زدن در شرایط انجماد قطبی می شود و از طرف دیگر گرمای سوزاننده‏ای زندگی را غیر قابل تحمل می‏کند. شما آخرین امید بشریت هستید.

باید تلاش کنید تا الکتریسیته را در مناطق مختلف برای یک ماشین بزرگ ایجاد تکانه تولید کنید. اگر موفق شوید، رانش عظیم تولید شده توسط ماشین موجب چرخش دوباره سیاره خواهد شد.

در اینجا مسائل علمی زیادی برای حل وجود دارد. از دانش عظیم لوح فشرده فیزیک برای پیدا کردن راه حل استفاده کنید.

قسمتی از فضای درس و بازی را در زیر مشاهده می کنید.

خرید CD آموزش و بازی در سرزمین فیزیک