تبیان، دستیار زندگی
در نخستین روز بازدید عمومی از نمایشگاه كتاب فرانكفورت، حدود 10 تا 12 نفر از ایرانیان ضدانقلاب برای جلب توجه مقامات آلمانی به اعطای اقامت و دریافت كمك های غذایی و مقرری زندگی،با حضور در نزدیكی غرفه ایران در نمایشگاه و ایجاد مزاحمت برای افراد عبوری، با هتاك
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توطئه ضدانقلاب در نمايشگاه فرانكفورت ناكام ماند
نمایشگاه

در نخستين روز بازديد عمومي از نمايشگاه كتاب فرانكفورت، حدود 10 تا 12 نفر از ايرانيان ضدانقلاب براي جلب توجه مقامات آلماني به اعطاي اقامت و دريافت كمك هاي غذايي و مقرري زندگي،با حضور در نزديكي غرفه ايران در نمايشگاه و ايجاد مزاحمت براي افراد عبوري، با هتاكي و جوسازي سعي داشتند تا ايرانيان مسئول در عرفه را به واكنش وادارند اما اين جوسازي آنها با رفتار مناسب و مسئولانه ايرانيان حاضر در غرفه، پاسخ داده شد.

به گزارشخبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) از فرانكفورت، در حالي كه اين افراد ضدانقلاب تلاش داشتند با هتاكي و جوسازي هاي خود نمايندگان جمهوري اسلامي ايران را در غرفه به واكنش وادارند و از آن  سوء استفاده كنند، ولي آنان با صبوري و متانت و بي توجه به هتاكي هاي اين چند نفر ضدانقلاب، وظيفه عادي و روزانه خود را انجام داده و به پاسخگويي به مراجعه كنندگان پرداختند.

ايرانيان مقيم آلمان چنين افرادي را به دليل وضعيت زندگي دشوار و تحقيرهايي كه مي شوند، از نظر رواني مستعد و آماده هرگونه كاري براي دريافت اقامت و صدقه بيشتر از "نواخانه" هاي آلماني مي دانند.