تبیان، دستیار زندگی
از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده است كه ایشان ، پوست كندن میوه را دوست نداشت .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آداب خوردن میوه

میوه

بردن نام خدا به هنگام خوردن

از پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم)  روایت شده که فرمودند: هر كس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز كند، میوه به او زیانى نمى رساند.

هر كس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز كند، میوه به او زیانى نمى رساند.

دعا كردن به هنگام دیدن میوه نوبر

در کتاب تاریخ بغداد  به نقل از عایشه نقل شده است که پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) چون میوه اى نوبر مى آوردند، آن را روى دهانش مى نهاد و سپس روى چشمانش ‍ مى گذاشت و مى فرمود : خداوندا! چنان كه آغاز این را به ما خوراندى ، پایانش را هم به ما بخوران . در همین رابطه  امام على علیه السلام  نیز از پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نقل فرمودند، چون میوه اى نو مى دید، آن را مى بوسید و بر روى چشمان و دهانش مى نهاد و سپس مى گفت : ((خداوندا! چنان كه آغاز این را در عافیت به ما نشان دادى ، پایان آن را نیز در عافیت به ما بنمایان

شستن میوه با آب

در کتاب كافى  به نقل از فرات بن احنف ، از امام صادق (علیه السلام) روایت شده ؛ هر میوه اى را زهرى است . پس اگر میوه آوردید، آبى به آن بزنید و یا آن را در آب فرو ببرید یعنى بشویید.

میوه و سبزی

خوردن هر میوه در آغاز فصلش و پرهیز از آن در پایان آن فصل

 پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند  :  بر شما باد میوه در هنگام روى كردنش ؛ چرا كه در این هنگام ، مایه : سلامت تن و از میان رفتن اندوه است . نیز آن را در هنگام پشت كردن واگذارید؛ كه در این هنگام ، دردى براى تن است.  در کتاب  دعوات روایت شده است كه : میوه را در ایام دولتش بخور؛ و برترین میوه ها، انار و ترنج است .

جدا نكردن پوست میوه

در کتاب شریف كافى از ابن قداح  از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده است كه ایشان ، پوست كندن میوه را دوست نداشت .

پرهیز از خوردن چند میوه با هم

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند هر كس تنها یك نوع میوه را بخورد، آن میوه به او زیان نمى رساند. و باز روایتی دیگر از  پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند : میوه ها را جدا جدا بخورید تا زیان نرساند. در کتاب شریف  مستدرك الوسائل به نقل از كتاب تعریف روایت شده است كه هیچ دو میوه اى را نباید با هم خورد، مگر انگور و انار را؛ زیرا روایت شده است كه اشكال ندارد دانه هاى انكور و انار، در كنار هم قرار داده شوند و همچنین  در کتاب دعائم الاسلام از پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) روایت شده كه ایشان از جاى دادن دو خرما در كنار هم در دهان و یا دو میوه دیگر نهى فرمود.

در کتاب  علل الشرائع  به نقل از على بن جعفر، در گفتگو با برادرش امام كاظم (علیه السلام ) نقل شده است : از ایشان درباره با هم خوردن انجیر و خرما و دیگر میوه ها پرسیدم ؟ فرمودند : ((پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، از همراه كردن (دو میوه ) نهى فرموده است . پس اگر تنها بودى ، هر گونه كه دوست دارى ، بخور؛ اما اگر در جمع شمارى از مسلمانان بودى ، میوه ها را با هم نخور.

در کتاب محاسن به نقل از محمد بن مثنى یا افراد دیگر، در حدیثى كه سند آن را به یمی از معصومین رسانده است ، آمده اگر همراه كسى بودى و خواستى چند میوه را با هم بخورى ، او را به این خواست آگاه كن .

میوه ها

نکته

ظاهر سه حدیث اخیر، نشان مى دهد كه نهى از خوردن دو میوه با هم ، یك ادب اجتماعى است ، نه یك توصیه طبى ، و مراعات این ادب ، هنگامى لازم است كه دو نفر بخواهند با همدیگر میوه بخورند و میوه به اندازه كافى وجود نداشته باشد.

بدیهى است كه اگر دیگرى در آن میوه شریك باشد، مراعات حق او، یك ادب وجوبى و اگر شریك نباشد، ادبى استحبابى است .

بنابراین به نظر مى رسد كه حمل سه حدیث اول بر همین معنا، سزاوارتر است ، هر چند كه با ظاهر آنها (نهى از خوردن دو نوع میوه با هم ) مخالف است ؛ بنابراین می توان چنین حکم کرد که در مواردی که اجازه فرمودند ، موردی بوده است که زیانی متوجه آن شخص مخاطب نبوده و این قاعده کلی در برخی از مصادیق تخصیص می خورد و الا حکم کلی زیانباربودن خوردن چند میوه با هم است و حقیقت کلام معصومین علیهم السلام  اینگونه است که در برخی موارد نیازمند زمان است تا معلوم شود .

تنظیم شده توسط موسوی

بخش دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.