تبیان، دستیار زندگی
اطلاع آن دسته از کاربران محترمی که در طرح اشتغال زایی کاربران تبیان ثبت نام کرده اند می رساند مرحله ی اول این طرح با موفقیت به اتمام رسیده است. در مرحله دوم 200 نفر از کاربران شهرستان که در این طرح ثبت نام کرده اند تعیین شده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آغاز مرحله دوم طرح اشتغال زایی کاربران (بازاریابان تبیان)

بازاریابی

به اطلاع آن دسته از کاربران محترمی که در طرح اشتغال زایی کاربران تبیان ثبت نام کرده اند می رساند مرحله ی اول این طرح با موفقیت به اتمام رسیده است. در مرحله دوم 200 نفر از کاربران شهرستان که در این طرح ثبت نام کرده اند تعیین شده تا با توجه به آماده شدن دوره ی توجیهی مجازی به این قسمت مراجعه کرده و پس از طی دوره کد بازاریابی را دریافت پس از آن فعالیت بازاریابی خود را آغاز کنند.

اسامی این افراد و همچنین نحوه ی دسته ی به محتوای دوره توجیهی در انجمن بازاریابان تبیان ارائه شده است. با مراجعه به این انجمن تخصصی و در صورتیکه نام شما اعلام شده است دوره ی توجیه را مشاهده کرده و پس از پاسخگویی به سئوالات مربوطه کد بازاریابی خود را دریافت کنید.

در صورتیکه نام شما در این قسمت اعلام نشده است، لطفاً تا آغاز مرحله ی سوم (حدود یک ماه دیگر) صبر کنید. در مرحله ی سوم کلیه ی افرادی که ثبت نام کرده اند می توانند این دوره توجیهی را طی کرده و کار خود را آغاز کنند.