تبیان، دستیار زندگی
در این مدار پایه 7 آی سی 74HC14 به منفی منبع تغذیه و پایه 14 را به مثبت منبع تغذیه وصل کنید.پایه 1 و 2 آی سی را توسط مقاومت 22 مگا اهم به یکدیگر وصل کنید.از پایه 1 با مقاومت 10 کیلو اهم به آند دیود 1N4148 وصل کنید.، و از کاتد آن به پایه 3 آی سی 74HC 14 وص
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت

در این مدار با نحوه روشن وخاموش شدن یک LED با ولتاژ 1.5 تا 2 ولت و همچنین نحوه کار آیسی 74hc14 و نحوه درایئو شدن ترانزیسیتورها آشنا می شوید.

چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت

قطعات مورد نیاز

منبع تغذیه یا باطری 1.5 ولت

1 عدد آی سی 74HC14

1 عدد ترانزیستور 2N222

1 عدد ترانزیستور 2907

4 عدد مقاومت 2.2 کیلو اهم

1 عدد مقاومت 47 اهم

1 عدد مقاومت 10 کیلو اهم

1 عدد مقاومت 22 مگا اهم

2 عدد خازن 100 میکرو فاراد 6 ولت

1 عدد دیود 1N4148

1 عدد خازن 0.15 میکروفاراد

برد بورد

سیم تلفنی

1 عدد LED از هر نوع رنگی

نقشه مدار

در این مدار پایه 7 آی سی 74HC14 به منفی منبع تغذیه و پایه 14 را به مثبت منبع تغذیه وصل کنید.پایه 1 و 2 آی سی را توسط مقاومت 22 مگا اهم به یکدیگر وصل کنید.از پایه 1 با مقاومت 10 کیلو اهم به آند دیود 1N4148 وصل کنید.، و از کاتد آن به پایه 3 آی سی 74HC 14 وصل کنید.از پایه 2 آی سی 74HC14 به پایه 3 این آی سی وصل کنید.از پایه یک این آی سی نیز با یک خازن 0.15 میکروفاراد به منفی منبع تغذیه وصل کنید به طوری که طرف مثبت آن در پایه یک باشد و سمت منفی آن به منفی منبع تغذیه وصل شود

حال از پایه 4 آیسی با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به بیس ترانزیستور 2N2222 وصل کنید.و امیتر این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه وصل کنید.کلکتور این ترانزیستور را با یک سر مثبت خازن 100 میکروفاراد وصل کنید.و منفی آنرا به یر یک مقاومت 47 اهم وصل کنید.سر دیگر این مقاومت را با یک مقومت 2.2 کیلو اهم به زمین وصل کنید.از اشتراک سر مثبت خازن 100 میکروفاراد با کلکتور ترانزیستور 2N2222 به یک سر مقاومت 2.2 کیلو اهم وسر دیگر این مقاومت را به مثبت منبع تغذیه وصل کنید

پایه 2 آی سی 74HC14 را با یک مقاومت 2.2 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2907 که یک ترانزیستور PNP است.،وصل کنید.امیتر این ترانزیستور را به مثبت ولتاژ و کلکتور آنرا به آند یا مثبت LED وصل کنید.و کاتد آنرا به اشتراک مقاومت 47 اهم با مقاومت 2.2 کیلو اهم وصل کنید

تمامی این موارد گفته شده در نقشه بالا کاملا مشخص است.

ادامه دارد...

تنظیم برای تبیان : سیدخاموشی