تبیان، دستیار زندگی
مترجم كتاب «فرهنگ تفكر اجتماعی قرن بیستم» این اثر را یكی از مهم‌ترین منابع فرهنگ‌نامه‌ای موجود در زبان لاتین در زمینه اندیشه علوم اجتماعی دانست و كمبود چنین منابعی در زبان فارسی را علت ترجمه این اثر توصیف كرد. این كتاب ‌اكنون از سوی نشر «نی» در دست چاپ اس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«ايسم‌»هاي قرن بيستم با «ني» مي‌آيند
اندیشه

مترجم كتاب «فرهنگ تفكر اجتماعي قرن بيستم» اين اثر را يكي از مهم‌ترين منابع فرهنگ‌نامه‌اي موجود در زبان لاتين در زمينه انديشه علوم اجتماعي دانست و كمبود چنين منابعي در زبان فارسي را علت ترجمه اين اثر توصيف كرد. اين كتاب ‌اكنون از سوي نشر «ني» در دست چاپ است.

حسن چاوشيان در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر را بالغ بر پانصد مدخل دانست و گفت: هر يك از اين مدخل‌ها به صورت مقاله‌اي توسط يكي از متخصصان علوم اجتماعي نگاشته شده‌اند.

وي افزود:

سرويراستار اين اثر «تام باتامور» يكي از پژوهشگران متعلق به مكتب فرانكفورت و داراي گرايش‌هاي ماركسيستي با نگرشي انتقادي است، اما اين امر سبب نفوذ چنين گرايشي به كتاب «فرهنگ تفكر اجتماعي قرن بيستم» نشده، زيرا هر يك از مقالات آن را نويسندگاني با گرايش‌هاي متفاوت به رشته تحرير درآورده‌اند.

مترجم كتاب «فرهنگ تفكر اجتماعي قرن بيستم» با بيان اين كه با خواندن اين اثر با تمامي مكاتب فكري و «ايسم»هاي قرن بيستم آشنا خواهيم شد، ‌گفت: نمي‌توان گفت از بين اين مكاتب كدام يك مهم‌تر يا تأثيرگذارتر بوده‌اند، زيرا بسياري از آنها در هم تنيده‌اند، اما در اين ميان مي‌توان ماركسيسم را به عنوان سرچشمه بسياري از مكاتب يكي از تأثيرگذارترين جريانات فكري دانست.

چاوشيان افزود: ساختارگرايي، پساساختارگرايي و انديشه‌هاي جديدتري نظير جريان‌هاي پست‌مدرنيستي نيز از ديگر مكاتبي‌اند كه پس از ماركسيسم، نمودهاي بسياري در قرن بيست و يكم داشته‌اند و منبعي براي مكاتب كوچك‌تر ديگر شده‌اند.

كتاب «فرهنگ تفكر اجتماعي قرن بيستم» اكنون مراحل اداري و چاپ را در نشر «ني» طي مي‌كند.

«تام باتامور» يكي از پژوهشگران متاخر نظريه انتقادي و مكتب فرانكفورت است كه چهار مرحله را در حيات اين مكتب شناسايي كرده است. مكتب فرانكفورت يكي از نمودهاي شكست ايدئولوژي ماركسيستي در جهان معاصر بود. اين مكتب از جمع انديشمندان ماركسيستي كه پس از جنگ جهاني اول گرد هم آمده بودند، شكل گرفت و سنگ بناي خود را بر نگاهي انتقادي به ميراث ماركس نهاد.