تبیان، دستیار زندگی
ماه بانو به شب دهكده نازل شد و بعد... سهمش از بركت ده زهر هلاهل شد و بعد... ابر شد آمد و بارید به اقبال كویر خاك لم‌یزرع این ناحیه هم گل شد و بعد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماه بانو

حضرت معصومه علیهاالسلام

مـاه بـانو بـه شب دهكده نازل شد و بعد

سهمش از بركت ده زهر هلاهل شد و بعد

ابـر شـد آمـد و بـاریـد بـه اقـبــال كــویــر

خـاك لـم‌یـزرع ایـن ناحیه هم گل شد و بعد

دری از نور به این سمت گشود از ملكوت

شهـر بــا آمــدنـش نقـل مـحافل شد و بعد

آسمــان یــا حــرم كــوچك بانوی غریب؟

قـصـه حـور و پـری قـصـه دل دل شـد و بعد

قرعـه افتاد به نام من و همسایگی‌اش

و دلــم وارث سـرمــایــه دعــبل شد و بعد

رقیه ندیری

تنظیم: گروه دین و اندیشه - حسین عسگری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.