تبیان، دستیار زندگی
ورزشهایی که باعث وارد آمدن فشار به بدن می شوند ،سبب افزایش قدرت استخوانها و تاثیر مثبت بررشد و نمواستخوانها دارد . ورزشهایی مانند دویدن و پریدن در دوران کودکی و بلوغ بیشتر از ورزشهایی مانند شنا و دوچرخه سواری بر استخوان ها ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر مثبت ورزش بر رشد استخوان


ورزشهایی که باعث وارد آمدن فشار به بدن می شوند ،سبب افزایش قدرت استخوانها و تاثیر مثبت بررشد و نمواستخوانها دارد .

ورزشهایی مانند دویدن و پریدن در دوران کودکی و بلوغ بیشتر از ورزشهایی مانند شنا و دوچرخه سواری بر استخوان ها تاثیر مثبت می گذارد . همچنین ورزشهایی مانند بلند کردن وزنه برای کودکان توصیه نمی شود ، زیرا بر مفاصل تاثیر گذاشته و سبب کوتاه شدن قدشان می شود.