تبیان، دستیار زندگی
الگوی ورزش کاران
الگوی ورزش کاران
الگوی ورزش کاران
نقش سازنده الگوی مثبت بر کسی پوشیده نیست. ما در پایان این بخش بر آنیم تا الگویی کامل و تمام نما، به عنوان حسن ختام معرفی نماییم، تا ورزش کاران عزیز مسلمان و حق جو، بتوانند مسیر زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خویش را با...
ویژگی های یک پهلوان
ویژگی های یک پهلوان
ویژگی های یک پهلوان
مولانا واعظ کاشفی، دانشمند قرن نهم و دهم هجری، در باره خصوصیات یک پهلوان واقعی چنین می نگارد: "اگر پرسند: که را پهلوان توان گفت؟ بگوی: آن کس که دوازده صفت داشته باشد، و آن عبارتنداز: اول: ترس از خدا [و به عبارتی خشیت از خدا ...
ترسو بودن
ترسو بودن
ترسو بودن
نقطه مقابل "شجاعت"، "جبن" و ترسو بودن است. برای شناخت شجاعت و اهمیت آن، لازم است به بررسی "جبن" پرداخت. از آن جا که در نظر مردم و نیز دیدگاه احادیث، ترسو بودن، امری ناپسند تلقی می شود، معلوم می شود که شجاعت امری پسندیده و نی...
عجز و ضعف
عجز و ضعف
عجز و ضعف
یکی از راه های شناخت اشیاء این است که اضداد آن ها را مورد مطالعه قرار داده و بشناسیم. اگر ضد آن خوب بود، خود آن بد است، و اگر ضد آن بد بود، معلوم می شود که خود آن خوب است، زیرا هرگز دو ضد دارای یک حکم نخواهند بود؛ از این روی...
قدرت و قوت
قدرت و قوت
قدرت و قوت
پیش از این نیز در باره قوی بودن، مطالبی را مطرح نموده و چنین برداشت نمودیم که از نظر دین و عقل، قوی بودن، از ضعیف بودن بهتر است و خود نوعی کمال به حساب می آید؛ و بدین روی به مواردی متعددی در قرآن بر می خوریم که در آن، خداوند...
پرورش تن و تن پروری
پرورش تن و تن پروری
پرورش تن و تن پروری
مرحوم شهید مطهری بحث جالب و دقیقی دارد، تحت عنوان "پرورش تن و تن پروری"، که طرح آن در این جا خالی از لطف نیست. وی در کتاب انسان در قرآن، چنین می نویسد: "اسلام و "تن پروری" به معنای "نفس پروری" و شهوت پرستی را شدیداً محکوم کر...
رابطه تن و روان
رابطه تن و روان
رابطه تن و روان
بدون تردید، بین تن و روان ارتباط نزدیک و نیرومندی و جود دارد، بدین جهت در اسلام، تنها به تربیت و پرورش جسم توجه نشده، بلکه به موازات جسم، به روح نیز توجه و دستورات فراوانی در زمینه تربیت و تقویت آن وارد شده، از قبیل: روزه، ن...
زکات ورزشی
زکات ورزشی
زکات ورزشی
همه ما با زکات مالی آشنا هستیم، اما باید دانست، تنها مال نیست که به آن زکات تعلق می گیرد. امور غیر مالی هم زکات دارند و انسان باید زکات هر نعمتی را بپردازد. البته زکات هر چیزی متناسب با خود آن چیز است. زکات در امور مالی، مال...
ویژگی های یک ورزشکار مسلمان
ویژگی های یک ورزشکار مسلمان
ویژگی های یک ورزشکار مسلمان
1- ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد. آن چه معیار ارزش است، تقوا است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: "انّ اکرمکم عندالله اتقیلکم؛ گرامی ترین شما...