تبیان، دستیار زندگی
وسط این رشته کجاست ؟ ، همراهی با والدین ، کنار آمدن بزرگترها ، صدای تجربه ، رابطه معلم ها با والدین ، تربیت جنسی با تاکید بر نقش مدرسه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وسط این رشته کجاست ؟
همراهی با والدین
رابطه معلم‏ها با والدین
کنار آمدن با بزرگترها
تعامل والدین و معلم برای آموزش حل مسأله
تربیت جنسی با تأکید بر نقش مدرسه
صدای تجربه

طراح گرافیک : لیلا علی محمدی

:::