تبیان، دستیار زندگی
کشور افتتاح شد کتابخانه مرکزى آکادمى ملی المپیک که به عنوان اولین مرکز تخصصى اطلاعاتورزشی کشور و با دارا بودن ?? هزار ???و عنوان کتاب فارسى و لاتین در موضوع علوم ورزشى در?? بهمن ماه جارى افتتاح شد. همزمان با برگزارى اولین سم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نخستین مرکز تخصصى اطلاعات ورزشى کشور افتتاح شد

کتابخانه مرکزى آکادمى ملی المپیک که به عنوان اولین مرکز تخصصى اطلاعاتورزشی کشور و با دارا بودن ?? هزار ???و عنوان کتاب فارسى و لاتین در موضوع

علوم ورزشى در?? بهمن ماه جارى افتتاح شد.

همزمان با برگزارى اولین سمینار بین المللى آموزش المپیک ، کتابخانهمرکزى این کمیته در محل آکادمى ملى المپیک و پارالمپیک با حضور دکتر "رضاقراخانلو" ،" على کفاشیان " و "امیر حسینى" و جمعى از محققین واعضاى هیاتعلمى دانشگاه ها بازگشایى شد.

مرکزاطلاعات و کتابخانه آکادمى پس از ادغام دو کتابخانه کمیته و آکادمى المپیکو پارالمپیک یکى از مراکز بسیار غنى و قوى در زمینه آمار، اطلاعات و منابعتخصصى علوم ورزشى در کشور می باشد.

این مرکز دارى ?? هزار و??? عنوان مقاله به زبان لاتین ،? هزار???کتاب لاتین ، هفت هزا???ر عنوان کتاب فارسى، یک هزار و??? عنوان گزارش ،اسناد فارسى و لاتین و یک صد ??و عنوان نشریه فارسى و لاتین درموضوعات علومورزشى و همچنین مجموعه اى غنى از بروشورهاى، کاتالوگها، وسایل و تجهیزاتورزشى، سمعى و بصرى است .

از ویژگیهاى ممتاز این مرکز دارا بودن فهرست گان ورزشى است که براساسآن می توان به اطلاعات ? مرکز تحقیقى ورزشى شامل معاونت فرهنگى و آموزشى

سازمان تربیت بدنى، پژوهشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى، معاونت تربیت بدنىو تندرستى وزارت آموزش و پرورش ، کمیته ملى المپیک و آکادمى ملى المپیک و

پارالمپیک دسترسى پیدا کرد.

همچنین این مرکز تخصصى و اطلاعات ورزشى کشور مطابق برنامه یونسکو و بااستانداردهاى بین المللى کتابخانه هاى دنیا طبقه بندى شده است .