تبیان، دستیار زندگی
تقدیر می‌كند به تعدادی از شخصیت‌های ورزشی نشان لیاقت اعطا می‌شود از سوی رییس جمهور به تعدادی از شخصیت‌های جامعه‌ی ورزش نشان لیاقت اعطا می‌شود.  هشت تن از مدیران و ورزشكاران كشورمان از سوی سازمان تربیت بدنی به هیات دولت معرفی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رییس جمهور از برترین‌های ورزش كشور تقدیر می‌كند

به تعدادی از شخصیت‌های ورزشی نشان لیاقت اعطا می‌شود

از سوی رییس جمهور به تعدادی از شخصیت‌های جامعه‌ی ورزش نشان لیاقت اعطا می‌شود.

هشت تن از مدیران و ورزشكاران كشورمان از سوی سازمان تربیت بدنی به هیات دولت معرفی شده‌اند كه با تایید هیات دولت به تعدادی از این شخصیت‌های ورزشی نشان لیاقت اعطا خواهد شد.

دكتر رضا قراخانلو برای نشان درجه 2 پژوهش، علی كفاشیان برای كسب نشان درجه 2 خدمت، مهندس مهدی قدمی برای كسب نشان درجه 2 لیاقت و مدیریت، محمود خسروی وفا برای كسب نشان درجه 3 ایثار، محمود مشحون برای كسب نشان درجه 3 خدمت، علیرضا رضایی برای كسب نشان درجه 3 شجاعت، اسبقیان مدیر كل تربیت بدنی اردبیل برای كسب نشان درجه 3 خدمت و عنایت بخارایی قهرمان جانبازان و معلولین برای كسب نشان درجه 3 شجاعت جز هشت كاندیدای معرفی شده‌ی سازمان تربیت بدنی هستند.

سوابق هر یك از افراد فوق به هیات دولت تقدیم شده است و با تایید هیات دولت به تعدادی از این شخصیت‌های ورزشی از سوی سید محمد خاتمی رییس جمهور نشان لیاقت اعطا خواهد شد.